Coca Cola hỗ trợ người thu gom phế liệu

Hoàng Đông - 09:17, 12/10/2023

TheLEADERCoca Cola Việt Nam phối hợp với Mạng lưới Người thu gom (TCN) tổ chức Ngày hội sức khỏe, an toàn lao động cho lực lượng thu gom phế liệu tại Đà Nẵng.

Chương trình này được tổ chức nhằm trang bị kỹ năng, kiến thức hành nghề thu gom rác thải, phế liệu cho 130 người lao động thu gom phế liệu, đa phần đều là phụ nữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, tham gia vào chương trình, những người phụ nữ hành nghề ve chai, đồng nát còn được kiểm tra sức khỏe miễn phí và nhận phần quà là trang thiết bị bảo hộ lao động, bộ sơ cứu y tế.

Ngày hội sức khỏe, an toàn lao động cho lực lượng thu gom phế liệu là một trong nhiều hoạt động được Coca Cola Việt Nam triển khai những năm gần đây, hướng tới việc thực hiện hóa mục tiêu chiến lược toàn cầu “vì một thế giới không rác thải”.

Coca Cola hỗ trợ người thu gom phế liệu
Khám sức khỏe miễn phí cho người thu gom phế liệu

Chương trình cũng mở ra bước đầu cho mối quan hệ hợp tác giữa Coca Cola Việt Nam và TCN để triển khai những giải pháp hỗ trợ người thu gom rác thải phi chính thức tại Đà Nẵng. Hai đơn vị kỳ vọng sẽ tăng số lượng người thu gom phế liệu được hỗ trợ thông qua TCN từ 650 lên 850 người trong năm 2023.

Hai bên cũng sẽ tiếp tục phối hợp triển khai thêm nhiều chương trình, sự kiện hỗ trợ, cung cấp các gói phúc lợi cho người thu gom phế liệu cũng như triển khai truyền thông nâng cao nhận thức về vai trò của người thu gom phế liệu trong xã hội.

Thực tế, tại Việt Nam cũng như một số quốc gia đang phát triển khác, lực lượng thu gom rác thải phi chính thức đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong bức tranh quản lý chất thải, góp phần giúp phế liệu được phân loại và tái chế. Tuy nhiên, đây cũng là lực lượng yếu thế với mức thu nhập bấp bênh và nằm ngoài vòng an sinh xã hội.

Gọi lực lượng thu gom rác thải phi chính thức là “những người thầm lặng hồi sinh rác”, bà Karen So, Tổng giám đốc toàn cầu Tập đoàn Swire Coca Cola, kỳ vọng, những hỗ trợ của Coca Cola Việt Nam cùng TCN phần nào giúp người đồng nát ve chai được an toàn và an tâm hơn khi hành nghề.

Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm sinh hoạt cộng đồng Ekocenter, một sáng kiến dựa trên nguyên tắc phối hợp 3 bên (doanh nghiệp – chính phủ - tổ chức xã hội) do Coca Cola Việt Nam khởi xướng. TS. Kasia Weina, Giám đốc và Nhà sáng lập TCN, mong muốn hợp tác với Coca Cola Việt Nam để phát triển Ekocenter Đà Nẵng trở thành không gian riêng cho người thu gom phế liệu gặp mặt, chia sẻ kiến thức, tiếp cận các dịch vụ sức khỏe, phúc lợi.