Đại học Hồng Đức đào tạo các nhà cố vấn khởi nghiệp

Hường Hoàng - 10:03, 21/05/2024

TheLEADERTrung tâm hỗ trợ khởi nghiệp trường Đại học Hồng Đức tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu về hoạt động đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đại học Hồng Đức đào tạo các nhà cố vấn khởi nghiệp
Đại học Hồng Đức ký kết hợp tác cùng BK Fund trong hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

PGS.TS Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức cho biết, sau hơn một năm hoạt động, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của trường đã tổ chức thành công các khóa đào tạo kiến thức, hội nghị kết nối chuyên gia, kết nối nguồn lực, quản lý, vận hành và khai thác dịch vụ của trung tâm.

Trong chương trình này, Đại học Hồng Đức đã tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu, cung cấp kiến thức về khai thác và vận hành các dịch vụ chính của trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với ba mục tiêu chính.

Thứ nhất, chương trình sẽ giới thiệu, tuyển sinh và tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu theo hướng tạo ra những nhà cố vấn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo bên trong trường đại học để cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp, học sinh sinh viên và cho các bên mong muốn khởi nghiệp.

Thứ hai, chương trình được thực hiện nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về văn hóa và giá trị hoạt động của cố vấn khởi nghiệp.

Chương trình này bao gồm kiến thức và kỹ năng thực hành về vai trò của các nhà cố vấn đối với các nhà quản lý, doanh nghiệp, cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm trong kinh doanh, khởi nghiệp và người được cố vấn đối với học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên, các doanh nghiệp, các startup.

Thứ ba, chương trình nhằm nâng cao năng lực, xây dựng và tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển giao và đào tạo nguồn các nhà cố vấn đồng hành có chất lượng, luôn sẵn sàng trở thành các đối tác đồng hành, thực hiện các phiên cố vấn tại trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trường Đại học Hồng Đức trong thời gian tới.