FPT ghi nhận điểm sáng ở thị trường Nhật Bản

Việt Hưng - 12:48, 22/06/2023

TheLEADERTheo FPT, thị trường Nhật Bản chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu theo đồng Yên đạt 51%, được thúc đẩy bởi nhu cầu chi tiêu cho công nghệ thông tin lớn.

Tập đoàn FPT đã công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2023 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 19.943 tỷ đồng và 3.610 tỷ đồng, tăng trưởng 23% và 19% so với cùng kỳ.

Mảng công nghệ đóng góp 11.631 tỷ đồng doanh thu FPT, tăng gần 26% (đóng góp 58% vào tổng doanh thu), lợi nhuận trước thuế đạt 1.571 tỷ, chiếm 43% tổng lợi nhuận.

Cụ thể, mảng dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) thị trường nước ngoài tiếp đà tăng trưởng 32% với 9.245 tỷ đồng. Trong đó, thị trường Nhật Bản (tăng 41%) và APAC - châu Á Thái Bình Dương (tăng 50,4%).

Theo FPT, thị trường Nhật Bản chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu theo đồng Yên đạt 51%, được thúc đẩy bởi nhu cầu chi tiêu cho CNTT lớn tại thị trường này, đặc biệt là chi tiêu cho chuyển đổi số, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

FPT ghi nhận điểm sáng ở thị trường Nhật Bản
FPT đã thực hiện được lần lượt 38% chỉ tiêu doanh thu và 40% kế hoạch lợi nhuận năm

Trong 5 tháng đầu năm, khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài của FPT đạt mức 13.729 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 35%.

Trong nước, mảng dịch vụ CNTT ghi nhận doanh thu 2.386 tỷ đồng, tăng 7%. FPT tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với khối chính phủ, bộ ban ngành và các doanh nghiệp nước ngoài để duy trì mức tăng trưởng.

Mảng viễn thông đem về 6.379 tỷ đồng doanh thu và 1.247 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng lần lượt gần 10% và 6%.

Mảng giáo dục, đầu tư và khác ghi nhận tăng trưởng doanh thu hơn 66% lên 1.933 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 792 tỷ (góp 22% vào tổng lợi nhuận của FPT).

Năm 2023, FPT lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 52.289 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.055 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, FPT đã thực hiện được lần lượt 38% chỉ tiêu doanh thu và 40% kế hoạch lợi nhuận năm.