Giá xăng E5 RON92 giảm gần 1.000 đồng/lít

Tùng Anh - 15:19, 21/11/2018

TheLEADERSau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá xăng E5 RON92 giảm 973 đồng/lít; xăng RON95-III giảm tới 1.093 đồng/lít.

Giá xăng E5 RON92 giảm gần 1.000 đồng/lít
Giá xăng RON95-III giảm tới 1.093 đồng/lít

Liên bộ Công thương - Tài chính vừa có thông báo về điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước, trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng RON95 là 950 đồng/lít; dầu diesel 500 đồng/lít và giữ nguyên mức trích lập Quỹ bình ổn giá đối với xăng E5RON92, dầu hỏa, dầu mazut như hiện hành.

Theo đó, ngừng chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 RON92, dầu hoả và dầu mazut.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá xăng E5 RON92 giảm 973 đồng/lít; xăng RON95-III giảm tới 1.093 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 907 đồng/lít; dầu hỏa giảm 844 đồng/lít; và dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 508 đồng/kg.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 được bán với mức giá không cao hơn 18.627 đồng/lít; giá xăng RON95-III không cao hơn 19.972 đồng/lít; dầu diesel 0.05S được bán với mức giá không cao hơn 17.637 đồng/lít; giá dầu hoả không cao hơn 16.242 đồng/lít; và giá dầu mazut 180CST 3.5S được bán với mức giá không cao hơn 15.186 đồng/kg.

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 RON92 theo Công văn số 1309/BTC-QLG ngày 20/11/2018 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 14.737 đồng/lít (chưa có thuế giá trị gia tăng).

Việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng từ 15 giờ ngày 21/11/2018.

Liên bộ này cho biết, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 21/11/2018 là 69,163 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92; 70,796 USD/thùng xăng RON95; 85,012 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 85,981 USD/thùng dầu hỏa; 459,100 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.

Trong hai kỳ điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu gần đây nhất, giá xăng dầu cũng giảm mạnh. Đặc biệt, trong lần điều chỉnh ngày 6/11/2018, giá xăng E5 RON92 giảm 1.082 đồng/lít; xăng RON95-III giảm tới 1.138 đồng/lít.