Kết quả kiểm kê khí nhà kính cần được thẩm định bởi đơn vị độc lập

Phạm Sơn - 08:00, 24/04/2024

TheLEADERBộ Tài nguyên và môi trường đề xuất kết quả kiểm kê khí nhà kính của các đơn vị được phân bổ hạn ngạch phát thải cần được thẩm định bởi đơn vị độc lập trước khi gửi Chính phủ.

Kết quả kiểm kê khí nhà kính cần được thẩm định bởi đơn vị độc lập
Chăn nuôi lợn, bò quy mô lớn được đề xuất đưa vào danh sách kiểm kê khí thải. Ảnh: Hoàng Anh

Công tác kiểm kê khí thải nhà kính và phân bổ hạn ngạch phát thải được quy định tại Nghị định 06 năm 2022 của Chính phủ về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon.

Đây là những bước chuẩn bị quan trọng để tiến tới thiết lập thị trường tín chỉ carbon bắt buộc. Cụ thể, với thị trường tín chỉ carbon bắt buộc, các cơ sở sẽ được phân bổ hạn ngạch, phát thải trên mức hạn ngạch sẽ bị phạt, còn cơ sở phát thải dưới mức hạn ngạch thì phần thừa có thể quy thành tín chỉ carbon, bán cho các đơn vị khác.

Qua quá trình nhận được góp ý từ các tổ chức, chuyên gia, Bộ Tài nguyên và môi trường đề xuất sửa đổi một số quy định thực hiện kiểm kê khí thải nhà kính. Cụ thể, Nghị định 06 quy định việc thẩm định kết quả kiểm kê khí thải thuộc về cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.

Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, công tác này nên giao cho các đơn vị thẩm định độc lập để nâng cao độ chính xác, minh bạch. Chính vì vậy, tại dự thảo sửa đổi Nghị định 06, Bộ Tài nguyên mà môi trường đề xuất các đơn vị thẩm định độc lập sẽ đảm nhiệm việc thẩm định kết quả kiểm kê phát thải trước khi nộp cho Chính phủ.

Đối với đơn vị thẩm định, Nghị định 06 quy định phải thỏa mãn một yêu cầu, bao gồm có năng lực thẩm định được Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) công nhận; được cấp chứng nhận tiêu chuẩn TCVN ISO 14065; có kỹ thuật viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học về kiểm kê khí thải nhà kính đối với lĩnh vực tương ứng theo quy định của UNFCCC.

Dự thảo sửa đổi Nghị định 06 bổ sung yêu cầu đối với các đơn vị thẩm định, cụ thể là đối với điều kiện cuối cùng, bổ sung thêm thành “tổ chức có kỹ thuật viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học về kiểm kê khí nhà kính theo quy định của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đối với lĩnh vực tương ứng và được cấp chứng nhận tiêu chuẩn TCVN ISO 14064-3 về quy định kỹ thuật và hướng dẫn đối với thẩm định, kiểm định của các xác nhận khí nhà kính”.

Đối với các cơ sở phải thực hiện kiểm kê, theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, dự thảo bổ sung đối tượng là các cơ sở chăn nuôi lợn, bò quy mô lớn. Đây là những mô hình sản xuất, kinh doanh có lượng phát thải khí CH4 (Mê-tan) rất cao. Mỗi tấn CH4 tương đương với khoảng 25 tấn khí thải CO2.