Lượng khách du lịch Trung Quốc kéo dài chuỗi giảm

Ánh Duyên - 09:12, 30/08/2019

TheLEADERTừ đầu năm đến nay, số lượng khách du lịch từ Trung Quốc tiếp tục suy giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng cục Thống kê ước tính khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2019 đạt gần 3,4 triệu lượt, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

Kể từ đầu năm tới nay, lượng khách du lịch của thị trường này luôn tăng trưởng âm so với cùng thời kỳ của năm 2018, trái hẳn với bức tranh gia tăng mạnh mẽ trước đây.

Lượng khách du lịch từ Trung Quốc kéo dài chuỗi sụt giảm
Lượng khách Trung Quốc cộng dồn các tháng so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù sụt giảm, Trung Quốc vẫn là nơi có khách quốc tế đến Việt Nam nhiều nhất trong 8 tháng đầu 2019, tiếp theo là Hàn Quốc (2,8 triệu lượt). Đây vẫn là hai thị trường chủ đạo, chiếm tới gần 55% số khách quốc tế đến Việt Nam kể từ đầu năm tới nay.

Khách Hàn Quốc đến Việt Nam mặc dù vẫn tăng trưởng hơn 20% mỗi tháng kể từ đầu năm nhưng tốc độ tăng này chỉ bằng một nửa hoặc 1/3 của năm ngoái.

Tính chung 8 tháng năm 2019, lượng khách nước ngoài đến Việt Nam đạt 11,3 triệu lượt, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi khách Trung Quốc liên tục sụt giảm so với năm ngoái, số lượng khách Thái Lan lại gia tăng mạnh mẽ với tốc độ trung bình khoảng 45%/ tháng kể từ đầu năm.

Điều này là một trong những yếu tố giúp châu Á trở thành khu vực có tốc độ tăng trưởng khách cao nhất với 9,9% so với 8 tháng đầu 2018, đạt hơn 8,8 triệu lượt.

Khách đến từ châu Âu ước tính đạt gần 1,5 triệu lượt, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách Nga đạt gần 437.000 nghìn lượt, tăng 5,7%; Anh đạt 217.000 lượt, tăng 4,5%; Pháp đạt gần 201.000 lượt, tăng 0,9%; Đức đạt khoảng 150.000 lượt người, tăng 5,6%.

Khu vực châu Mỹ có lượng khách đến Việt Nam tăng 6,2% so với 8 tháng đầu năm ngoái và đạt 676.000 lượt, trong đó khách đến từ Mỹ đạt 520.000 lượt, tăng 7,1%.

Khách đến từ châu Úc đạt 296.000 lượt, giảm 1,5% và khách đến từ châu Phi đạt 30.200 nghìn lượt người, tăng 8,3% so với 8 tháng đầu năm 2018.