OCB phối hợp thu ngân sách và thanh toán song phương điện tử với Kho Bạc Nhà nước

Lam Giang - 15:29, 04/04/2023

TheLEADERMới đây, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) mới đây đã phối hợp với Kho Bạc Nhà nước nhằm rút ngắn thời gian, đảm bảo ghi nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế chính xác, kịp thời cho khách hàng.

OCB phối hợp thu ngân sách và thanh toán song phương điện tử với Kho Bạc Nhà nước
Khách hàng có thể thực hiện nộp ngân sách tại quầy giao dịch OCB trên toàn quốc.

Theo đó, từ tháng 2/2023, khách hàng (người nộp thuế) có thể thực hiện nộp ngân sách nhà nước (NSNN) gồm nội địa, thuế Hải quan và các loại biên lai thu khác tại quầy giao dịch OCB trên toàn quốc hoặc website của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan với thời gian linh hoạt 24/7 kể cả ngày nghỉ, ngày Lễ, đồng thời được các cơ quan xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp NSNN ngay tức thời, nhanh chóng do dữ liệu được ngân hàng truyền trực tiếp tới Kho bạc Nhà nước và các cơ quan thu nêu trên.

OCB là một trong số ít các ngân hàng TMCP được Kho bạc Nhà nước tin tưởng, tín nhiệm trong việc triển khai điện tử hóa các giao dịch thu NSNN. Dựa trên thỏa thuận về hợp tác thu NSNN, thanh toán song phương điện tử được ký giữa OCB và Kho bạc Nhà nước trung ương. 

Kho bạc Nhà nước sẽ phối hợp với ngân hàng trong việc mở và sử dụng hệ thống tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước đơn vị, thực hiện thu, ủy nhiệm thu NSNN; Kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử về thu NSNN giữa ngân hàng và Kho bạc Nhà nước, đảm bảo cho các giao dịch được điện tử hóa, truyền nhận kịp thời, chính xác, an toàn.

“Chúng tôi cam kết việc triển khai dịch vụ phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử sẽ được thực hiện trên hệ thống công nghệ hiện đại nhất, đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ, an toàn và bảo mật nhằm gia tăng giá trị cho doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng của Chính Phủ”, đại diện lãnh đạo OCB cho biết.

Việc triển khai các thỏa thuận hợp tác với Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan để phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử đã thể hiện sự tin tưởng của các cơ quan quản lý nhà nước đối với năng lực triển khai và uy tín thương hiệu của OCB, lãnh đạo OCB cho biết thêm.