Phục hồi nguồn lợi thủy sản từ tiền bồi thường của Formosa

Nhã Nam - 13:17, 02/05/2019

TheLEADERBốn tỉnh miền Trung được hỗ trợ để đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ, hậu cần nghề cá và phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản.

Phục hồi nguồn lợi thủy sản từ tiền bồi thường của Formosa
Sau sự cố của Formosa, hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản bị ảnh hưởng nặng nề.

Thủ tướng vừa có quyết định giao tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đầu tư các dự án "Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá" và "Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản" từ khoản tiền bồi thường của Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Tổng vốn đầu tư các dự án hạ tầng ở mỗi tỉnh tối đa không quá 400 tỷ đồng. Hai dự án phục hồi tái tạo hệ sinh thái thủy sinh, nguồn lợi thủy sản tại Quảng Bình và Thừa Thiên Huế không quá 340 tỷ đồng.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND 4 tỉnh thực hiện đầu tư các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá theo Quyết định này. Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo chức năng, thẩm quyền.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra sự phù hợp của mục tiêu, quy mô, tổng mức vốn, tiến độ thực hiện của dự án đầu tư, xây dựng nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá; chịu trách nhiệm hướng dẫn các tỉnh về chuyên môn trong quá trình xây dựng thực hiện dự án “Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản”. Tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo chức năng, thẩm quyền.

Vào tháng 4/2016, một số lồng nuôi cá bè gần khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, sau đó lan đến Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Hai tháng sau, Formosa Hà Tĩnh đã thừa nhận việc xả thải là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự cố môi trường biển, đồng thời, bồi thường 500 triệu USD.