Quy định 'cấm bán rượu bia sau 22h' không được đưa vào luật

Hạ Vũ - 16:57, 03/06/2019

TheLEADERDo có không quá 50% số đại biểu đồng ý nên Quốc hội đã quyết định cả 2 phương án hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ đều không được đưa vào Luật.

Quy định 'cấm bán rượu bia sau 22h' không được đưa vào luật
Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia sẽ được thông qua vào ngày 14/6 tới

Chiều 3/6, quốc hội đã biểu quyết 3 nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia.

Về việc hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ, hai phương án "bổ sung quy định thời gian cấm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ từ 22h đến 8h sáng hôm sau" hoặc "không quy định về việc hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ" đã được đưa ra biểu quyết.

Kết quả, phương án "bổ sung quy định thời gian cấm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ từ 22h đến 8h sáng hôm sau" chỉ nhận được 46,29% phiếu đồng ý.

Còn phương án "không quy định về việc hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ" có 33,21% đại biểu tán thành. 

Do kết quả chưa quá 50% phiếu đồng ý nên dự thảo Luật phòng chống tác hại của rượu, bia không được bổ sung 2 quy định nêu trên.

Quốc hội cũng biểu quyết quy định liên quan đến việc uống rượu, bia của người điều khiển phương tiện giao thông, gồm 2 phương án là "cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn" hoặc "cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông".

Kết quả, cả 2 phương án không nhận được số phiếu đồng ý quá bán, do đó, đều không được đưa vào dự thảo Luật.

Về khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình (nêu tại điểm c khoản 3 điều 12), hai phương án để đại biểu lựa chọn khung thời gian là "từ 18h đến 21h" hoặc "19h đến 20h hằng ngày".

Kết quả là có 72,52% đại biểu đồng ý quy định "không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình từ 18h đến 21h hằng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em".

Dự kiến, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia sẽ được thông qua vào ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp (14/6).