Sẽ sớm có luật đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam

Việt Hưng - 13:46, 20/12/2022

TheLEADERViệt Nam mong muốn hoàn thiện cơ chế thúc đẩy thị trường vốn theo hướng phù hợp với cơ chế thị trường, và tạo thuận lợi cho các hoạt động góp vốn, mua cổ phần, mua bán sáp nhập doanh nghiệp công nghệ...

Chia sẻ tại Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2022, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư - Nguyễn Chí Dũng cho biết Việt Nam đang hoàn thiện thể chế, chính sách về đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Cụ thể, Bộ này đang nghiên cứu, báo cáo khả năng xây dựng Luật đầu tư mạo hiểm và đề xuất cơ chế thành lập quỹ hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo để huy động vốn từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng vốn ngân sách.

Đây cũng là nội dung phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Techfest Việt Nam 2022, nhấn mạnh việc cần tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế thúc đẩy thị trường vốn theo hướng phù hợp với cơ chế thị trường, và tạo thuận lợi cho các hoạt động góp vốn, mua cổ phần, mua bán sáp nhập doanh nghiệp công nghệ...

Hiện Việt Nam đang được đánh giá là một trong ba trụ cột của "tam giác vàng" khởi nghiệp tại Đông Nam Á. Riêng 6 tháng đầu năm nay, tổng số thương vụ thành công tại Việt Nam chiếm 19% số thương vụ của toàn khu vực Đông Nam Á.

Sẽ sớm có luật đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam
Sẽ sớm có luật đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng năm nay, lĩnh vực công nghệ số trong nước đã thu hút khoảng 500 triệu USD vốn đầu tư, số lượng thương vụ gọi vốn đầu tư ở vòng gọi vốn sau cao hơn vòng gọi vốn trước, cho thấy các công ty startup trong nước dần lớn mạnh, thu hút được nhiều vốn đầu tư hơn.

Đến nay, Việt Nam có hơn 20 quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tư nhân được thành lập theo nghị định 38 năm 2019 của Chính phủ, với tổng vốn điều lệ đạt hơn 100 tỉ đồng.

Trước đó, các quỹ đầu tư đã cam kết đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 425 triệu USD, đến năm 2020 con số cam kết tăng lên 815 triệu USD. Trong giai đoạn 2020 - 2022, số vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước đạt gần 2 tỉ USD.

"Điều này cho thấy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế", Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Năm nay, vốn cam kết đầu tư của 39 quỹ đầu tư giai đoạn 2023 - 2025 là 1,5 tỷ USD. Tổng giá trị đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam trong 3 năm 2023 - 2025 dự kiến đạt 5 tỷ USD.