Thành lập Ban tiêu chuẩn quản trị nguồn nhân lực quốc gia

Đặng Hoa - 08:41, 29/04/2018

TheLEADERTổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam vừa quyết định bổ nhiệm TS. Nguyễn Thế Vinh, ủy viên nghiên cứu thuộc Liên đoàn các hiệp hội quản trị nhân sự thế giới (WFPMA) làm trưởng Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 260.

Theo quyết định của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhiệm kỳ của ông Nguyễn Thế Vinh tại Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 260 về quản trị nguồn nhân lực sẽ là 3 năm.

Được biết ban này có nhiệm vụ chính là đặt ra những tiêu chuẩn, chuẩn mực cho công tác quản trị nguồn nhân lực; được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn của tổ chức ISO thế giới. Hiện nay tổ chức này đã có Ủy ban kỹ thuật tiêu chuẩn quản trị nhân sự toàn cầu TC260 đại diện cho 164 quốc gia.

Cũng giống như tiêu chuẩn ISO 9001 về hệ thống quản lý chất lượng, tiêu chuẩn ISO/TC260 về quản trị nhân sự toàn cầu sẽ giúp các tổ chức vận hành và sử dụng nguồn nhân lực một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và nâng cao khả năng thỏa mãn khách hàng và đối tác của mình đồng thời cung cấp một nền tảng thống nhất cho sự phát triển và thành công bền vững.

Hiện ông Vinh cũng đang là thành viên quốc gia của tổ chức ISO thế giới với vai trò đại diện của Việt Nam làm chuyên gia của Ủy ban kỹ thuật TC 260.

Trao đổi với TheLEADER, TS. Nguễn Thế Vinh cho biết trong năm đầu tiên thành lập, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam sẽ xây dựng 6 tiêu chuẩn quốc gia đã được Bộ khoa học và công nghệ phê duyệt đề xuất.

Thành lập Ban tiêu chuẩn quản trị nguồn nhân lực quốc gia
TS. Nguyễn Thế Vinh

Sáu tiêu chuẩn này bao gồm:

Quản trị nguồn nhân lực – Từ vựng (chấp nhận ISO 30400:2016)

Quản trị nguồn nhân lực – Hướng dẫn tuyển dụng (chấp nhận ISO 30405:2016)

Quản trị nguồn nhân lực – Hướng dẫn về quản lý nhân lực (chấp nhận ISO 30408:2016)

Quản trị nguồn nhân lực – Hoạch định nguồn nhân lực (chấp nhận ISO 30409:2016)

Cung cấp dịch vụ đánh giá – Quy trình và phương pháp đánh giá con người trong việc thiết lập công việc và tổ chức – Phần 1: Yêu cầu đối với khách hàng (chấp nhận ISO 10667-1:2011)

Cung cấp dịch vụ đánh giá – Quy trình và phương pháp đánh giá con người trong việc thiết lập công việc và tổ chức – Phần 2: Yêu cầu đối với nhà cung cấp dịch vụ (chấp nhận ISO 10667-2:2011)

Được biết trong các năm tiếp theo, Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng sẽ tiếp tục đề xuất chấp nhận các tiêu chuẩn khác thuộc ISO/TC 260.

Tân trưởng Ban tiêu chuẩn quản trị nguồn nhân lực quốc gia cho biết, nhờ các tiêu chuẩn quốc gia về quản trị nhân sự, các doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ việc trở thành nhà tuyển dụng chất lượng, thu hút được nhiều nhân tài.

Cũng như các tiêu chuẩn khác về chất lượng hay quản lý môi trường, tiêu chuẩn quản trị nguồn nhân lực của Việt Nam sẽ giúp các doanh nghiệp và tổ chức xây dựng hệ thống tốt hơn. 

Điều này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tích cực cho việc hình thành cộng đồng những người làm nghề nhân sự chuyên nghiệp; đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của mỗi doanh nghiệp nói riêng và của đất nước nói chung.