Thủ tướng: Năng suất lao động tăng đóng góp khoảng 89% tăng trưởng GDP

Hương Anh - 14:45, 13/12/2017

TheLEADERThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tầm quan trọng của việc tăng năng suất trong quá trình tăng trưởng kinh tế Việt Nam tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) năm 2017 diễn ra vào sáng nay (13/12).

Thủ tướng: Năng suất lao động tăng đóng góp khoảng 89% tăng trưởng GDP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) năm 2017. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Mở đầu bài phát biểu, Thủ tướng khẳng định Việt Nam đã đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, nổi bật là tăng trưởng GDP đạt 6,7%, cao nhất trong gần 10 năm qua, đạt mức kỷ lục về kim ngạch xuất khẩu trên 210 tỷ USD, thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt 35 tỷ USD, có trên 120.000 doanh nghiệp thành lập mới. 

Việt Nam luôn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế, phát triển doanh nghiệp tư nhân, khuyến khích khởi nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện dân chủ và tiến bộ, công bằng xã hội, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

"Việc đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực đã góp phần củng cố niềm tin, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội", Thủ tướng khẳng định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nhấn mạnh nền kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế: chất lượng tăng trưởng cải thiện còn chậm; năng suất lao động chưa cao; một số ngành, lĩnh vực tăng trưởng thấp.

Vì vậy, việc diễn đàn VDF 2017 lựa chọn chủ đề “Tăng năng suất – đòn bẩy cho phát triển bền vững” của Việt Nam thể hiện sự đồng nhịp về tư duy, quan điểm giữ Chính phủ và các đối tác phát triển của Việt Nam.

Nâng cao năng suất đang là một thách thức rất lớn đối với Việt Nam. Thực tế, Việt Nam có nhiều tiềm năng, dư địa và cơ hội lớn để gia tăng tốc độ tăng năng suất, trước hết là phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực; chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, áp dụng khoa học – công nghệ để tăng năng suất của từng doanh nghiệp, từng nội ngành kinh tế,… 

Bên cạnh nỗ lực, phát huy sức sáng tạo của chính mình, Việt Nam rất cần sự hỗ trợ và tham vấn của các đối tác phát triển, cộng đồng doanh nghiệp, ccác chuyên gia trong và ngoài nước để tìm ra các giải pháp chính sách phù hợp cho bối cảnh khoa học công nghệ tiến bộ vượt bậc, cách mạng công nghiệp 4.0 lan tỏa nhanh chóng, tiến trình mở cửa hội nhập quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng,… 

Thủ tướng nêu một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tiếp tục nâng cao năng suất, tạo đòn bẫy cho phát triển bền vững thời gian tới. 

Trước hết, Chính phủ phải nỗ lực tạo lập môi trường cạnh tranh toàn diện trên cả 3 phương diện gồm phát triển đồng bộ các loại thị trường; tăng quy mô và mức độ cạnh tranh thị trường; đảm bảo cạnh tranh công bằng và bình đẳng. Cạnh tranh cần phải thực sự trở thành áp lực chính để mọi người dân, doanh nghiệp và cả quốc gia phải cải thiện hiệu quả sử dựng công nghệ, tăng cường hiệu quả phân bổ nguồn lực và nâng cao năng suất. Tạo khuôn khổ phát luật thuận lợi, minh bạch, nhất là xóa bỏ thủ tục, rào cản để giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho người dân, doanh nghiệp,… 

Hai là, tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực. Trước hết là phân bổ nguồn lực nhà nước gắn với cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả đầu tư công; đẩy mạnh cổ phần hóa, cải cách quản trị doanh nghiệp nhà nước; phát triện các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập (như y tế, giáo dục, viện nghiên cứu,..). 

Tái cơ cấu kinh tế, chuyển dịch lao động từ lĩnh vực nông nghiệp (chiếm tới 42% lực lượng lao động như năng suất còn thấp) sang khu vực công nghiệp, dịch vụ (có năng suất cao hơn) nhằm nâng cao hơn năng suất tổng thể của quốc gia, hướng tới một nền sản xuất đem lại ‘giá trị nhiều hơn với nguồn lực ít hơn’.

 Thực hiện cải cách tiền lương, tiền công theo nguyên tắc thị trường, phù hợp giữa tăng tiền lương và tăng năng suất lao động.

Ba là, tiếp tục phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo của người dân,, doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ. Bên cạnh đó, cần tăng cường kết nối hiệu quả giữa các doanh nghiệp trong nước và khu vực FDI thông qua phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng suất, trình độ phát triển.

Bốn là, chủ động hội nhập quốc tế, phát huy nội lực vượt qua thách thức, khai thác có hiệu quả các cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Năm là, để có thể thực hiện hiệu quả những biện pháp đòn bẩy tăng năng suất nêu trên, Chính phủ phải kiên định giữ vững ổn định chính trị xã hội, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, đây là những điều kiện tiên quyết cho thành công của mọi dự án đầu tư, kế hoạch kinh doanh.

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng cho rằng nâng cao năng suất đang là một thách thức với Việt Nam, Chính phủ rất cần sự hỗ trợ, tư vấn của các đối tác phát triển, doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước nhằm tìm ra những giải pháp chính sách phù hợp giúp hiện thực hóa mục tiêu trên.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng kỳ vọng, trong khuôn khổ chương trình nghị sự của Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2017, các đối tác phát triển, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước sẽ gợi mở, hiến kế, kiến nghị với Chính phủ những giải pháp tốt nhất, hiệu quả nhất nhằm tăng năng suất, qua đó giúp đạt được tăng trưởng bền vững.