Ứng dụng Internet vạn vật chưa tương xứng với tiềm năng

Anh Duy - 13:24, 06/03/2018

TheLEADERBáo cáo mới đây do Nhóm Ngân hàng Thế giới công bố đang chỉ ra sự dịch chuyển tích cực trong sử dụng Internet vạn vật của chính phủ các nước vào mục đích phục vụ công dân nhưng hiện vẫn nằm trong giai đoạn thí điểm, chưa tương xứng với những gì được đồn thổi.

Ứng dụng Internet vạn vật chưa tương xứng với tiềm năng
Dữ liệu là yếu tố trọng tâm của IoT nhưng việc hiểu biết về giá trị cũng như quản lý dữ liệu chưa thống nhất.

Theo đó, ứng dụng Internet vạn vật (IoT) của khối nhà nước vẫn còn trong thời kỳ sơ khai và phần lớn các dự án thí điểm chỉ tập trung ở một số ý tưởng khá giống nhau như hệ thống đèn đường thông minh, quản lý giao thông vận tài, xử lý rác thải rắn hay an ninh công cộng.

Khu vực kinh tế tư nhân được đánh giá đi trước một vài bước trong khi hầu hết các cơ quan chính phủ vẫn còn khá xa lạ với IoT.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng cho đến nay, vẫn chưa có nhiều khung chính sách, thể chế rõ ràng, tạo thuận lợi cho IoT như các quy định, quy chế về kiểm định tại chỗ, dữ liệu hay bảo mật.

Dữ liệu là yếu tố trọng tâm của IoT nhưng việc hiểu biết về giá trị cũng như quản lý dữ liệu chưa thống nhất. Đặc biệt, hạ tầng riêng phục vụ IoT vẫn là một rào cản lớn, ngay cả tại những nước phát triển.

Báo cáo “Internet vạn vật: Từ truyền thông đến hiện thực” của Nhóm Ngân hàng Thế giới cũng chỉ ra những đặc điểm chung của các chương trình thí điểm thành công và đưa ra đề xuất với chính phủ các nước.

Cụ thể, lãnh đạo biết khơi nguồn cảm hứng là một yếu tố quan trọng để khởi động dự án, thúc đẩy tiến độ và duy trì đà phát triển; mô hình đô thị thông minh là động lực chính của các chương trình IoT. 

Ngoài ra, chú trọng yếu tố địa phương cũng như phát triển mô hình bền vững thông qua đối tác công tư cũng sẽ giúp ứng dụng IoT thành công. 

Báo cáo đề xuất rằng Nhà nước cần chủ động, liên tục tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, tạo cân bằng về thể chế, đảm bảo sự phù hợp với định hướng chung và các mục tiêu chiến lược.

Bên cạnh đó, cần khuyến khích xây dựng các chương trình, cơ chế hợp tác nhà nước - tư nhân - viện, trường cũng như nghiên cứu, ứng dụng các mô hình kinh doanh tại chỗ.