Unicap vừa định giá FLC 9 tỷ USD là công ty nào?

Minh An - 11:29, 09/10/2017

TheLEADERMột nhóm cổ đông vừa mua lại công ty quản lý quỹ Unicap và bầu các cá nhân liên quan đến FLC làm lãnh đạo công ty này.

Truyền thông trong nước hôm nay đưa tin, công ty quản lý quỹ Unicap vừa đưa ra mức định giá 9 tỷ USD dành cho tập đoàn bất động sản FLC.

Con số này được dựa trên tổng giá trị các dự án, các khoản đầu tư và các tài sản khác có tính đến yếu tố sinh lời trong tương lai của tập đoàn.

So với giá trị thị trường hiện tại của FLC chỉ khoảng 210 triệu USD thì mức định giá 9 tỷ USD cao hơn hàng chục lần.

Để tăng mức độ tin cậy của báo cáo định giá, người viết đã tìm hiểu về tác giả của báo cáo này, công ty quản lý quỹ Unicap.

Theo đó, Unicap trước đây là công ty quản lý quỹ Hợp lực Việt Nam (Syncap) được thành lập từ năm 2008. Tuy nhiên mới đây, nhóm cổ đông sở hữu công ty này đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho một nhóm cổ đông mới, bao gồm 12 cá nhân.

Các cá nhân đều sở hữu dưới 10% nên giao dịch chuyển nhượng không phải công bố thông tin.

Unicap có vốn điều lệ 40 tỷ đồng nhưng sau nhiều năm hoạt động không hiệu quả đã lỗ lũy kế 30 tỷ đồng. Sau khi nhóm cổ đông mới mua lại đã quyết định thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.

Nhóm cổ đông mới cũng bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới là ông Nguyễn Tiến Đức. Ông Đức là chủ tịch HĐQT của công ty Đầu tư Khoán sản AMD, một công ty do FLC Faros nắm giữ 24% cổ phần.

Bên cạnh đó, ông Lưu Đức Quang được bầu làm Phó chủ tịch Unicap. Ông Quang hiện là Phó chủ tịch của FLC đồng thời là lãnh đạo của nhiều công ty khác liên quan đến FLC.

Nhóm cổ đông mới cũng lên kế hoạch đưa Unicap trở thành công ty đại chúng và đưa lên giao dịch tại UPCom hoặc Sở Giao dịch chứng khoán.

Danh sách cổ đông mới của Unicap và tỷ lệ nắm giữ