Xuất khẩu bắt đầu ngấm đòn Covid-19

Nhật Hạ - 08:27, 01/06/2020

TheLEADERLần đầu tiên trong 11 năm qua, xuất khẩu 5 tháng đầu năm giảm.

Theo Tổng cục thống kê, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại các thị trường là đối tác thương mại chính của Việt Nam gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động xuất, nhập khẩu.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa năm tháng đầu năm nay đạt 196,84 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại hàng hoá năm tháng ước tính xuất siêu 1,9 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,6 tỷ USD, còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 10,5 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong năm tháng đầu năm ước tính đạt 99,36 tỷ USD, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực kinh tế trong nước chiếm 34%, tăng 10,4% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 66%, giảm 7%. Riêng tháng 5, xuất khẩu đạt 18,5 tỷ USD, tăng 5% so với tháng trước.

Đây là lần đầu tiên năm tháng đầu năm, xuất khẩu Việt Nam giảm so với cùng kỳ năm trước trong 11 năm qua. 

Kể từ đầu năm đã có 17 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 82% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Xuất khẩu bắt đầu 'ngấm đòn' Covid-19 khi giảm 1,7%

Trong khi đó, nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 97,48 tỷ USD, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực kinh tế trong nước chiếm 43%, giảm 3,2% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 57%, giảm 4,3%. Riêng tháng 5, nhập khẩu đạt 19,4 tỷ USD, tăng 5% so với tháng trước.

Kể từ đầu năm nay đã có 19 mặt hàng được nhập khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 79% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Xuất khẩu bắt đầu 'ngấm đòn' Covid-19 khi giảm 1,7% 1

Xét theo quy mô thị trường, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ 5 tháng đầu năm nay tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước, đây là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Thị trường Trung Quốc tăng 20%; EU giảm 12%; ASEAN giảm 13%; Nhật Bản tăng 2%; Hàn Quốc giảm 0,5%.

Xuất khẩu bắt đầu 'ngấm đòn' Covid-19 khi giảm 1,7% 2

Ở phía ngược lại, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, tuy kim ngạch giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường Hàn Quốc giảm 9,5%; ASEAN giảm 14%; Nhật Bản tăng 10%; EU tăng 6%; Hoa Kỳ tăng 6,4%.