Xuất siêu 1,23 tỷ USD nhờ doanh nghiệp FDI

Anh Nguyên - 16:04, 30/10/2017

TheLEADERKhu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,40 tỷ USD nhưng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 17,63 tỷ USD giúp Việt Nam có thành tích xuất siêu 1,23 tỷ USD sau 10 tháng.

Xuất siêu 1,23 tỷ USD nhờ doanh nghiệp FDI
Sản xuất linh kiện điện thoại góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu nước ta tăng cao.

Theo Tổng cục thống kê, ước tính tháng 10/2017, giá trị xuất khẩu đạt 19,4 tỷ USD, tăng 0,3% so với tháng trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,2 tỷ USD, tăng 2,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 14,2 tỷ USD, giảm 0,4%.

Tính chung 10 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 173,7 tỷ USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 48,2 tỷ USD, tăng 17,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 125,5 tỷ USD, tăng 22,1%.

Bên cạnh đó, một số mặt hàng nông sản và nguyên liệu thô có kim ngạch xuất khẩu giảm như: cà phê, hạt tiêu, sắn và sản phẩm của sắn.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 10/2017 đạt 18,5 tỷ USD, tăng 1,4% so với tháng trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,0 tỷ USD, tăng 26,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 12,5 tỷ USD, giảm 7,4%.

So với cùng kỳ năm 2016, kim ngạch nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2017 đạt 172,5 tỷ USD, tăng 22%. Một số mặt hàng phục vụ sản xuất trong nước như điện tử, máy tính, linh kiện, dụng cụ phụ tùng, sắt thép, phụ liệu dệt may, giày dép,… tăng từ 8,2 – 40,9%.

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu hàng hoá lớn nhất của Việt Nam từ đầu năm với kim ngạch tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là Hàn Quốc tăng 48,4%; ASEAN tăng 17%; Nhật Bản tăng 8%; EU tăng 9,7%; Hoa Kỳ tăng 10,5%.

Cán cân thương mại hàng hoá Việt Nam trong tháng 10/2017 xuất siêu 900 triệu USD, tính chung 10 tháng đầu năm 2017 xuất siêu 1,23 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,40 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 17,63 tỷ USD.