Xuất siêu hơn 2,5 tỷ USD trong 4 tháng qua

Nhật Hạ - 10:01, 30/04/2022

TheLEADERMặt hàng xăng dầu và hóa chất đang dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu so với cùng kỳ năm trước khi tăng lần lượt 86% và 72%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm nay đạt 242,2 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, theo Tổng cục Thống kê.

Cán cân thương mại ước tính xuất siêu 2,53 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,5 tỷ USD). Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 9,2 tỷ USD, còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 11,7 tỷ USD.

Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, xuất siêu 2,53 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm nay là một trong những tín hiệu rất tích cực, cho thấy năng lực sản xuất của nền kinh tế đã phục hồi mạnh, cơ bản đạt mục tiêu đề ra, thị trường trong nước cũng đã có dấu hiệu phục hồi.

Kim ngạch xuất khẩu trong 4 tháng qua đạt 122,36 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực kinh tế trong nước tăng 21,6%, chiếm 26% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 14,7%, chiếm 74%.

Riêng xuất khẩu tháng 4 ước tính đạt 33,26 tỷ USD, giảm 4,2% so với tháng trước.

Từ đầu năm đến nay, 22 mặt hàng đã đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 87% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD.

Xuất siêu hơn 2,5 tỷ USD trong 4 tháng qua

Xét về tốc độ tăng trưởng, mặt hàng xăng dầu và hóa chất có kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh nhất với lần lượt 85,5% và 72% so với cùng kỳ năm 2021.

Về cơ cấu, nhóm hàng công nghiệp chế biến tăng 15,8%, chiếm 89% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhóm nhiên liệu và khoáng sản tăng mạnh 67% và chiếm 1,3%. Nhóm nông, lâm sản tăng 8,5% và chiếm 6,8%. Còn nhóm thủy sản tăng 43,7%, chiếm 2,9%.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu 4 tháng qua ước tính đạt 119,83 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực kinh tế trong nước tăng 14%, chiếm 33% tổng kim ngạch nhập khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 16%, chiếm 67%.

Riêng nhập khẩu tháng 4 đạt 32,2 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng trước.

Từ đầu năm đến nay có 22 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm 81,5% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó có 3 mặt hàng đạt trên 5 tỷ USD.

Xuất siêu hơn 2,5 tỷ USD trong 4 tháng qua 1

Xét về tốc độ tăng trưởng, mặt hàng xăng dầu đứng đầu khi kim ngạch nhập khẩu gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Theo sau là than đá, phân bón và dầu thô.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu, nhóm hàng tư liệu sản xuất tăng mạnh nhất 16% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 94% tổng kim ngạch nhập khẩu; nhóm hàng tiêu dùng ước tính tăng 15% và chiếm 6%.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và tăng trưởng 19,2% so với cùng kỳ năm trước.

Mặt khác, hàng hóa của Việt Nam được nhập khẩu lớn nhất từ thị trường Trung Quốc với mức tăng trưởng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất siêu hơn 2,5 tỷ USD trong 4 tháng qua 2

Đáng chú ý, xuất siêu sang EU đã tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Trung Quốc tăng 2%; nhập siêu từ Hàn Quốc tăng 58,3%; nhập siêu từ ASEAN tăng 15,4%; nhập siêu từ Nhật Bản tăng 58%.