Đơn giản hóa thủ tục đất đai, nhà ở xã hội, tín dụng

Nhật Hạ - 14:36, 21/05/2024

TheLEADERCác bộ ngành cần rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhà ở xã hội, tín dụng, tài nguyên khoáng sản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành chỉ thị tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chỉ thị nêu rõ nhiều quy định, thủ tục hành chính chồng chéo, mâu thuẫn, phức tạp; giải quyết còn qua nhiều tầng nấc, khâu trung gian. Trong khi đó, việc cắt giảm, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân hạn chế, tại một số cơ quan vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực.

Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính chủ yếu theo phương thức hồ sơ giấy truyền thống, theo địa giới hành chính.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai, nhà ở xã hội, tín dụng, tài nguyên khoáng sản… và các giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Các bộ ngành phải gửi đề xuất đến Văn phòng Chính phủ chậm nhất trong tháng 5, để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Đất đai là lĩnh vực duy nhất trong các lĩnh vực được Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) khảo sát ghi nhận ngày càng nhiều doanh nghiệp phản ánh về thủ tục hành chính phiền hà, theo báo cáo PCI mới nhất.

Thảo luận tại tổ trong kỳ họp Quốc hội năm ngoái, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã bày tỏ trăn trở rằng thủ tục hành chính về đất đai quá nhiều, làm mất thời gian và mất luôn cơ hội của người dân và doanh nghiệp.

Thị trường bất động sản hiện đang phục hồi chậm. Việc triển khai gói cho vay nhà ở xã hội 120 nghìn tỷ đồng chưa đạt yêu cầu. Một số cơ chế, chính sách, quy định, thủ tục hành chính còn chồng chéo, rườm rà, chậm được sửa đổi.

Đây là những vấn đề kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế năm nay, Phó thủ tướng Lê Minh Khái báo cáo tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV vào hôm qua.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) mới nhất, nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng cho biết các thủ tục hành chính phức tạp là rủi ro hàng đầu khi vào Việt Nam.

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) cho biết, trong phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn, như các dự án xây dựng nhà máy điện, phát triển đô thị, có những trường hợp phải mất hơn 10 năm mới hoàn thành thủ tục.

Nguyên nhân là do chậm trễ trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp các giấy phép liên quan, dẫn đến chậm trễ trong dự án cơ sở hạ tầng.

Thủ tướng yêu cầu đơn giản thủ tục đất đai, nhà ở xã hội, tín dụng
Ngày càng nhiều doanh nghiệp phản ánh về thủ tục hành chính phiền hà trong lĩnh vực đất đai. Ảnh: Hoàng Anh

Tại chỉ thị lần này, Thủ tướng cũng yêu cầu việc cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính phải thực hiện ngay trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời chỉ ban hành và duy trì những thủ tục thật sự cần thiết và chi phí tuân thủ thấp nhất.

Ông cũng giao các bộ ngành tập trung triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu, nguồn nhân lực và kinh phí.

Các bộ ngành cần bảo đảm điều kiện cần thiết để chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 1/7/2024 theo Nghị định 59/2022.

Về triển khai thí điểm Mô hình mẫu Bộ phận Một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn: Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thí điểm trong năm 2024 trước khi tổng kết, nhân rộng vào năm 2025.

Mục tiêu của việc này nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính.