Hai yếu tố đảm bảo doanh nghiệp an toàn

Quỳnh Chi - 17:27, 11/10/2021

TheLEADERTrong kế hoạch kinh doanh liên tục được xem là trọng tâm của vòng tròn khép kín với ba yếu tố ứng phó, phục hồi và phát triển thì đảm bảo an toàn nguồn lực lao động và an toàn về tài chính là hai thứ cần song hành.

Hai yếu tố đảm bảo doanh nghiệp an toàn
Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Deloitte Việt Nam

Sống trong bối cảnh bình thường mới là điều mà đa phần doanh nghiệp đang tính toán. Bình thường mới theo định nghĩa của bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Deloitte Việt Nam là mới về dịch vụ, mới về sản phẩm. Bình thường mới còn là làm những thứ bình thường theo cách mới.

Bà Thanh cho rằng, trong ngắn hạn, doanh nghiệp sẽ phải cấu trúc lại để phát triển và kinh doanh hiệu quả trong điều kiện bình thường mới trước khi tiến tới sống cùng tất cả loại khủng hoảng.

Theo lãnh đạo Deloitte, cuộc khủng hoảng từ dịch bệnh Covid-19 đã tạo ra một vòng tròn khép kín trong doanh nghiệp với ba yếu tố gồm: ứng phó, phục hồi và phát triển mà trọng tâm là một kế hoạch hoạt động kinh doanh liên tục trong bối cảnh bình thường mới.

Trong câu chuyện kế hoạch kinh doanh liên tục, ngay cả trước thời Covid-19, bà Thanh cho rằng, quản trị nguồn lực lao động phải gắn với quản trị an toàn tài chính. Bên cạnh nguồn lực kinh tế gắn với tài chính và thị trường luôn được doanh nghiệp coi trọng thì an toàn nguồn lực lao động là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Bền vững là tất yếu

Những khảo sát của các tổ chức, hiệp hội gần đây cho thấy, vấn đề cấp thiết hiện nay là sự đứt gãy chuỗi cung ứng và nguồn lực lao động. Bối cảnh hiện nay thúc đẩy doanh nghiệp thay đổi phương thức kinh doanh và cách thức quản trị thông qua việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số để ứng phó với nguy cơ đứt gãy.

Khái niệm an toàn lao động cần được nhìn dưới lăng kính sâu hơn, rộng hơn trong bối cảnh Covid-19.
Hà Thu Thanh
Chủ tịch Deloitte Việt Nam

Đáng chú ý, sự đứt gãy về nguồn lực lao động nằm trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động. 

Nếu quan hệ tốt sẽ có sự đồng hành, đồng lòng và tạo nên sự bền chắc. Ngược lại, doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là tan vỡ, thị trường sẽ “đứt”.

Lãnh đạo Deloitte từng nhận định, chưa bao giờ sự đồng lòng giữa nhân viên và lãnh đạo ở nhiều doanh nghiệp lại được thể hiện rõ nét như giai đoạn hiện nay.

An toàn nguồn lực lao động được bà Thanh nhìn từ ba khía cạnh. Một là an toàn về y tế và sức khoẻ với việc coi thẻ xanh vaccine là điều kiện cần, thực hiện 5K. Người lao động có sự an toàn về thân thể mới có thể ổn định tâm trí và tập trung cho công việc.

“Vượt lên nguồn vốn của chính doanh nghiệp thì nguồn vốn lao động chính là một nguồn lực của xã hội, đảm bảo nguồn vốn lao động là đảm bảo an sinh xã hội”, bà Thanh nói trong sự kiện Đảm bảo an toàn nguồn lực lao động – nền tảng của phát triển bền vững.

Thứ hai là đảm bảo an toàn pháp lý thông qua việc thiết lập quan hệ lao động một cách chính thống, bền vững, lâu dài thông qua hợp đồng lao động cũng như các chính sách khác cho nhân sự để họ yên tâm làm việc. Bên cạnh đó là tìm cách nâng cao hiệu suất của người lao động với những chính sách linh hoạt, cho người lao động tiếp cận cơ hội bình đẳng nơi làm việc…

Doanh nghiệp phải thay đổi từ tư duy quản lý theo thời gian sang tư duy hiệu quả. Bà Thanh cho biết, Deloitte tiên phong trong việc áp dụng chính sách làm việc linh hoạt với sự hỗ trợ của công nghệ.

Từ trước Covid-19, doanh nghiệp này đã áp dụng chính sách làm việc từ xa, tăng tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật, tự giác của nhân viên, đồng thời tiết kiệm thời gian và tăng năng suất lao động.

Bà Thanh khẳng định, ngay trong mùa Covid, 100% nhân viên của Deloitte vẫn duy trì tốc độ và hiệu quả làm việc như trong giai đoạn bình thường.

Thứ ba là an toàn về môi trường làm việc, nơi người lao động được bảo vệ bằng các công cụ và đặc biệt là thông qua việc xây dựng một môi trường xanh, thân thiện. Đồng thời, đó cũng là một doanh nghiệp hướng đến phát triển bền vững với một văn hoá mạnh.

Văn hoá doanh nghiệp là thứ giữ chân người lao động ở lại hoặc trở về sau khi bị ‘văng’ ra chỗ khác vì tác động của dịch bệnh”, bà Thanh nói.

Hơn lúc nào hết, doanh nghiệp cần coi văn hoá doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn nguồn lực lao động, từ đó tiết kiệm được nhiều chi phí trong điều kiện tài chính của doanh nghiệp đang mỏng dần do ảnh hưởng của dịch bệnh.

“Khái niệm an toàn lao động trong bối cảnh Covid cần được nhìn dưới lăng kính sâu hơn, rộng hơn”, lãnh đạo Deloitte nói.

Về nguồn lực tài chính, doanh nghiệp cần tối ưu chi phí thay vì cắt chi phí. Có rất nhiều thứ trong lúc thiếu tiền vẫn phải chi nhưng có những thứ dù chỉ một đồng cũng không chi. Tối ưu chi phí phải gắn với mục tiêu ngắn hạn cho tới trung hạn, phải có một chiến lược rõ ràng để đảm bảo kinh doanh liên tục.

Doanh nghiệp cần xây dựng cơ chế giám sát tài chính trở thành một quy trình để có thêm nguồn lực thay vì chỉ xem là quản trị tiền vì việc cân đối dòng tiền liên quan trực tiếp tới tối ưu chi phí và minh bạch tài chính.

"Để kinh doanh liên tục thì cần nhiều yếu tố, nhưng hiện nay cần tập trung vào hai nguồn lực lớn là tài chính và con người với nền tảng “muốn làm gì thì làm, phải bền và vững”. Vaccine cho doanh nghiệp phải đi từ trong ra, hệ thống miễn dịch sinh ra nhờ hệ thống quản trị tốt, tư tưởng tốt của nhà lãnh đạo", Chủ tịch Deloitte Việt Nam nói.

Theo bà Thanh, nếu ví một doanh nghiệp kiên cường là một doanh nghiệp phát triển bền vững thì lãnh đạo kiên tâm sẽ được coi như một lãnh đạo bền lòng. Điều này giúp doanh nghiệp có khả năng ứng phó vững và phục hồi cao gấp ba lần so với doanh nghiệp bình thường khác.