Hưng Yên chấp thuận 5 đại dự án bất động sản

Minh Anh - 16:47, 23/12/2021

TheLEADERTỉnh Hưng Yên vừa trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định thành lập cho nhiều dự án lớn với tổng số vốn khoảng 6 tỷ USD.

Hưng Yên chấp thuận 5 đại dự án bất động sản
Tỉnh Hưng Yên trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhiều dự án lớn

Trong đó, có năm dự án của Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 3,3 tỷ USD.

Đáng chú ý là hai dự án bất động sản do Vingroup đầu tư phát triển gồm Khu đô thị sinh thái Dream City và dự án Khu đô thị Đại An. Được biết, dự án Khu đô thị sinh thái Dream City có quy mô dân số 65.000 người; quy mô sử dụng đất 445,4 ha. Dự án có tổng vốn đầu tư 37.994 tỷ đồng, tương đương 1,6 tỷ USD.

Dự án Khu đô thị Đại An có quy mô dân số 42.000 người, quy mô sử dụng đất 294 ha; tổng vốn đầu tư 32.661 tỷ đồng, tương đương 1,4 tỷ USD.

Ba dự án còn lại được Thủ tướng Chính phủ cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đều là các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp. Thứ nhất là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sạch với quy mô 143 ha, tổng vốn đầu tư 1.789 tỷ đồng, tương đương 76,9 triệu USD. 

Thứ hai là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 05 với quy mô 193ha; tổng vốn đầu tư 2.385 tỷ đồng, tương đương 102 triệu USD. Thứ ba là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 03 với quy mô 160ha; tổng vốn đầu tư 2.310 tỷ đồng, tương đương 99,3 triệu USD. 

Bên cạnh đó, tỉnh Hưng Yên cũng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho bốn dự án được UBND tỉnh cấp quyết định với tổng vốn đăng ký 300 triệu USD. 

Các dự án gồm: Nhà máy sữa Hưng Yên với quy mô dự án 1.200 tấn sản phẩm/ngày; quy mô sử dụng đất 24,4 ha; tổng vốn đầu tư 4.600 tỷ đồng, tương đương 197 triệu USD; Cụm công nghiệp Kim Động với quy mô 75 ha; tổng mức đầu tư 828,4 tỷ đồng, tương đương 35 triệu USD; Cụm công nghiệp Chính Nghĩa với quy mô 75 ha; tổng mức đầu tư 828,4 tỷ đồng, tương đương 35 triệu USD; Cụm công nghiệp Đặng Lễ với quy mô 75 ha; tổng mức đầu tư 828,4 tỷ đồng, tương đương 35 triệu USD.

Các dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư có tổng số vốn đăng ký khoảng 3,6 tỷ USD chiếm khoảng 1/4 tổng vốn đầu tư thu hút được của tỉnh Hưng Yên sau 25 năm tái lập.