Lợi nhuận Thành Thành Công - Biên Hòa vượt 1.000 tỷ đồng

Trần Anh - 10:58, 02/11/2022

TheLEADERCông ty Thành Thành Công – Biên Hoà đang chuyển đổi từ doanh nghiệp có thế mạnh về kỹ thuật sản xuất thành doanh nghiệp thương mại quốc tế với hạt nhân là Global Mind Agriculture Pte. Ltd. (GMA) – Công ty con tại Singapore.

Ngày 28/10, Công ty Thành Thành Công – Biên Hoà (SBT) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021-2022 để thông qua kết quả kinh doanh niên độ 2021-2022 cũng như kế hoạch cho niên độ mới 2022-2023. 

Trong niên độ 2021-2022, tổng sản lượng Công ty tiếp tục vượt mốc 1 triệu tấn. Tương đương với doanh thu thuần đạt 18.319 tỷ đồng, tăng 23% so với niên độ 2020-2021. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Công ty đạt 1.046 tỷ đồng, tăng 33% và vượt 39% kế hoạch đề ra. Đây cũng lần năm đầu tiên SBT đạt được lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng trong một niên độ kể từ khi thành lập. 

Theo Ban giám đốc, kết quả này đạt được nhờ các biện pháp linh hoạt đảm bảo nguồn cung trong giai đoạn đứt gãy nguồn cung ứng do hậu phục hồi sau Covid-19. Ngoài ra, Công ty cũng ứng dụng công nghệ quản lý hàng tồn kho, tiết giảm chi phí... nhờ đó biên lãi gộp vượt kế hoạch và đạt 13%. 

Đáng chú ý, năm qua SBT cũng đã thực hiện cơ cấu vốn nội và ngoại, thành công mở mới hạn mức tín dụng 100 triệu USD tại các ngân hàng; đồng thời tăng hạn mức vốn nội tại các ngân hàng trong nước lên 3.500 tỷ đồng. 

Lợi nhuận Thành Thành Công - Biên Hòa vượt 1.000 tỷ đồng
Bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch HĐQT chia sẻ với các cổ đông tại Đại hội của SBT

Sang niên độ 2022-2023, Ban lãnh đạo dự báo thị trường còn nhiều bất ổn liên quan đến rủi ro địa chính trị, rủi ro thanh khoản, rủi ro khủng hoảng nợ công khi lãi suất và tỷ giá USD/VND tăng liên tục trước sức ép tăng giá của đồng USD, dự kiến còn kéo dài đến cuối năm nay và sang năm sau. 

Theo đó, Ban lãnh đạo đề ra cho mục tiêu trọng tâm cho niên độ mới xoay quanh chuyển đổi mô hình quản trị từ kỹ thuật sản xuất sang thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu, song song bám sát chiến lược kinh doanh quốc tế. 

Cụ thể, Công ty sẽ mở rộng kinh tại thị trường quốc tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của SBT không chỉ tại Việt Nam. Trong đó, SBT chọn Global Mind Agriculture Pte. Ltd. (GMA) – Công ty con tại Singapore – là hạt nhân cho việc triển khai mở rộng, gia tăng quy mô cả về kinh doanh lẫn nguồn vốn của các dự án đầu tư quốc tế, thông qua hình thức tái đầu tư từ việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận của chính các dự án này. SBT cũng đẩy mạnh huy động nguồn vốn đầu tư thông qua các hoạt động phát hành cổ phần đối với GMA trên thị trường quốc tế. 

Đồng thời chuyển đổi từ doanh nghiệp có thế mạnh về kỹ thuật sản xuất thành doanh nghiệp thương mại quốc tế, lấy công nghệ làm nền tảng phát triển, toàn diện chuỗi giá trị sản phẩm. 

Công ty cũng sẽ đẩy mạnh hoạt động R&D nhằm thúc đẩy lộ trình chuyển đổi mô hình kinh doanh mới 

Cuối cùng, chuyển đổi hoạt động kinh doanh thuần tuý sang mô hình Commercial Center (trung tâm thương mại) - mô hình kinh doanh đa kênh nhằm tối ưu sức mạnh của đội ngũ kinh doanh thông qua đa dạng ngành hàng cùng nhóm khách hàng, mở rộng hệ thống phân phối... 

Trong niên độ này, HĐQT của SBT lên kế hoạch doanh thu 17.017 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 850 tỷ đồng. Về kế hoạch huy động, Công ty dự trình cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động. Số lượng dự kiến chào bán gần 126 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 20% số cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian thực hiện cũng trước 30/6/2023, giá sẽ được uỷ quyền cho HĐQT xác định và công bố sau. 

Cổ đông SBT cũng thống nhất phương án phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá tối đa 1.000 tỷ đồng, chủ trương sáp nhập công ty con theo phương án tái cấu trúc nhằm tối ưu hoá hoạt động… 

Đại hội lần này còn thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT là ông Nguyễn Văn Đệ (từ ngày 5/10/2022), Thành viên độc lập HĐQT là bà Huang Lovia (từ ngày 5/10/2022). Thay thế, HĐQT đã bầu bổ sung với 2 ứng cử viên là ông Trần Trọng Gia Vinh và ông Trần Tấn Việt.