Quảng Ninh thông qua 28 nghị quyết quan trọng

Tùng Anh - 17:08, 09/12/2023

TheLEADER28 nghị quyết được thông qua trong Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV bao gồm nhiều nội dung quan trọng, cần thiết không chỉ bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới phát triển của tỉnh trong năm 2024, mà còn của cả giai đoạn 2020 - 2025.

Quảng Ninh thông qua 28 nghị quyết quan trọng
HĐND Quảng Ninh thông qua 28 nghị quyết quan trọng

72 lượt ý kiến phát biểu tham gia vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết với nhiều ý kiến phát biểu của đại biểu HĐND tỉnh được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu kỹ các nội dung kỳ họp, 12 ý kiến chất vấn các ủy viên UBND tỉnh, thúc đẩy tương tác giữa đại biểu theo dõi kỳ họp trực tuyến và người trả lời chất vấn qua các kênh truyền thông... là số ít trong tất cả yếu tố đã làm nên chất lượng của Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV. 

28 nghị quyết với sự thống nhất của 100% đại biểu HĐND tỉnh dự họp đã được thông qua với nhiều nội dung quan trọng, cần thiết không chỉ bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới phát triển của tỉnh trong năm 2024, mà còn của cả giai đoạn 2020 - 2025. 

Nổi bật trong đó là nghị quyết về: nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách tỉnh; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách cấp tỉnh...

Với những kết quả đạt được trong năm 2023 trước những thử thách chưa từng có, Quảng Ninh đã “vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc”. 

Đó cũng là một trong những yếu tố giúp Quảng Ninh tạo ra thế và lực mới, tạo thuận lợi cho tỉnh có thể giữ vững đà phát triển, đổi mới sáng tạo, quyết tâm đạt mục tiêu năm 2024 và cả giai đoạn 2020 - 2025.

Cụ thể, Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, GRDP bình quân đầu người đạt trên 10.000 USD. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn kỳ vọng đạt trên 55.600 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng các công trình, dự án động lực.

Tỉnh Quảng Ninh kiên định mục tiêu đứng đầu các chỉ số phản ánh chất lượng cải cách hành chính, cải thiện mội trường đầu tư, kinh doanh. Ít nhất 3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là con số mà địa phương này hướng đến. 

Nhiều biện pháp đã được tỉnh Quảng Ninh đưa ra để hướng đến các mục tiêu này. Đáng chú ý trong đó là việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo, bảo vệ cán bộ “5 thật”, “6 dám”. Theo đó, Quảng Ninh quyết nâng cao trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu, kịp thời chấn chỉnh tình trạng một bộ phận cán bộ có biểu hiện sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, trì trệ, chủ quan, duy ý chí hoặc rập khuôn máy móc…