Công bố 26 đơn vị đủ năng lực tái chế

Hứa Phương - 11:40, 24/02/2024

TheLEADERCác công ty, tổ chức uỷ quyền tái chế được Bộ Tài nguyên và môi trường công bố phải đáp ứng các yêu cầu về năng lực, bảo vệ môi trường.

Bộ Tài nguyên và môi trường vừa công bố danh sách 26 công ty, tổ chức được uỷ quyền đủ năng lực để thực hiện tái chế các loại sản phẩm là bao bì, ắc quy, pin, dầu nhớt...

Trong số 26 các đơn vị đủ năng lực có hai tổ chức được uỷ quyền tái chế là Hiệp hội các Nhà sản xuất xe máy và Công ty CP Tái chế bao bì - PRO Việt Nam.

Phân theo các sản phẩm được tái chế, có bảy đơn vị đủ năng lực tái chế ắc quy, pin; ba đơn vị đủ năng lực tái chế dầu nhớt; bốn đơn vị đủ năng lực tái chế sản phẩm điện, điện tử; số còn lại là đơn vị tái chế bao bì, carton.

Phân theo vùng, phía Bắc có một tổ chức được uỷ quyền và 13 công ty, phía Nam có một tổ chức được uỷ quyền và 11 công ty.

Các công ty, tổ chức được Bộ Tài nguyên và môi trường công bố dựa trên cơ sở đơn đề nghị, hồ sơ cung cấp của các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì và ý kiến của Sở Tài nguyên và môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan.

Việc công bố danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì nhằm mục đích cung cấp, hỗ trợ thông tin cho nhà sản xuất, nhập khẩu biết, tham khảo trong việc thực hiện trách nhiệm tái chế.

Theo đó, nhà sản xuất, nhập khẩu có thể lựa chọn, ký kết hợp đồng tái chế với các đơn vị tái chế trong hoặc ngoài danh sách được công bố nhưng phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 4 Điều 79 Nghị định 08/2022/NĐ-CP tại thời điểm ký kết hợp đồng tái chế.

Bộ lưu ý khi lựa chọn ký kết hợp đồng tái chế sản phẩm bao bì, nhà sản xuất, nhập khẩu phải xem xét đánh giá năng lực, công nghệ công suất và việc đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường của đơn vị tái chế; không ký kết hợp đồng tái chế với các đơn vị tái chế không bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.