Miễn phí hàng ngàn tỷ đồng cho giáo dục từ xa mùa Covid-19

Tùng Anh - 09:31, 27/03/2020

TheLEADERĐây mới chỉ là gói cam kết ban đầu của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin Việt Nam với ngành giáo dục và đào tạo trong việc phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Miễn phí hàng ngàn tỷ đồng cho giáo dục từ xa mùa Covid-19
Bộ Thông tin và truyền thông cam kết hỗ trợ ngành giáo dục và đào tạo trong phòng, chống dịch Covid-19

Bộ Thông tin và truyền thông cho biết, từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay, đã có 14 kênh truyền hình phát sóng các bài giảng giáo dục phổ thông. 

Nhiều trường phổ thông đẩy mạnh ứng dụng các hệ thống quản lý học tập để tổ chức dạy, quản lý dạy và học trực tuyến. 92/240 trường đại học đang áp dụng phương thức đào tạo trực tuyến. 

Kho bài giảng trực tuyến của Bộ Giáo dục và đào tạo với 5.000 bài giảng giáo dục phổ thông đã và đang được các giáo viên, học sinh trên cả nước khai thác, sử dụng miễn phí.

Trước tình hình nghỉ học kéo dài, ngày 26/3, các doanh nghiệp và đơn vị trong ngành thông tin và truyền thông chính thức cam kết hỗ trợ ngành giáo dục và đào tạo trong giai đoạn chống dịch Covid-19 nhằm ủng hộ và thúc đẩy mạnh mẽ quan điểm chỉ đạo “tạm dừng đến trường, không dừng việc học” của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Cụ thể, phát sóng miễn phí các bài giảng đã được Bộ Giáo dục và đào tạo thẩm định lên truyền hình. Tăng cường truyền thông về chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo. Các doanh nghiệp viễn thông, mạng xã hội Việt Nam hỗ trợ nhắn tin đến hàng chục triệu học sinh, sinh viên và thầy cô giáo cùng mọi người dân liên quan trên cả nước về các thông báo quan trọng của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Các doanh nghiệp viễn thông di động miễn phí toàn bộ cước phí truy cập dữ liệu cho học sinh, sinh viên và thầy cô liên quan đến các chương trình học từ xa của ngành giáo dục và đào tạo. Viettel và VNPT hỗ trợ miễn phí sử dụng giải pháp phục vụ đào tạo và quản lý giáo dục cho tất cả 43.000 trường học, miễn phí dịch vụ thuê máy chủ, băng thông phục vụ đào tạo từ xa cho các trường đại học. 

Các doanh nghiệp viễn thông đầu tư mạnh mẽ để hướng đến mục tiêu mỗi hộ gia đình một đường cáp quang tốc độ cao, mỗi người dân một máy điện thoại thông minh kết nối 4G/5G. 

Giá trị của gói hỗ trợ này lên đến hàng ngàn tỷ đồng mỗi tháng. Theo Bộ Thông tin và truyền thông, đây mới chỉ là gói cam kết ban đầu của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin Việt Nam với ngành giáo dục và đào tạo phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Sẽ còn những nền tảng và các ứng dụng khác sớm tiếp tục cam kết hỗ trợ ngành Giáo dục và đào tạo trong việc dạy và học từ xa.

Bộ Thông tin và truyền thông và Bộ Giáo dục và đào tạo cũng sẽ hợp tác chặt chẽ để đưa ra các tiêu chuẩn về dạy học từ xa, công nghệ thông tin và an toàn thông tin nhằm đảm bảo chất lượng của hoạt động giáo dục từ xa, tính mở của các nền tảng, tính kết nối liên thông với các lĩnh vực khác, đảm bảo các ứng dụng sẽ được phát triển bởi mọi doanh nghiệp khác. Đảm bảo không có tình trạng độc quyền hoặc vi phạm các quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu cá nhân.

Trước đó, ngành thông tin và truyền thông đã ban hành hai chỉ thị về việc hiệu triệu tất cả doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tích cực tham gia phát triển các ứng dụng công nghệ số để giúp mọi mặt của đời sống xã hội vẫn tiếp tục diễn ra, trong đó có hoạt động dạy và học, giữa thời đại dịch Covid -19 hoành hành trên quy mô toàn cầu. Công nghệ số đã và đang giúp con người hình thành một trạng thái bình thường mới thích ứng với thời dịch bệnh, nhưng theo một cách thức mới là không tiếp xúc.

Hiện rất nhiều doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam có năng lực, tiềm lực và sức sáng tạo. Các doanh nghiệp này đang tích cực chuyển hướng “Make in Vietnam”, sáng tạo các sản phẩm để thúc đẩy chuyển đổi số.