Startup kho vận Việt mới thành lập đã mở rộng ra Đông Nam Á

13:20, 24/10/2017

TheLEADER"Trong một thị trường tiềm năng, cạnh tranh là không thể tránh khỏi và chúng tôi coi đó là động lực để phát triển nhanh hơn", CEO Boxme cho biết.