Tránh lộ bí mật kiểu dáng công nghiệp trước khi đăng ký bảo hộ

Tùng Anh - 15:03, 25/05/2022

TheLEADERNếu không giữ bí mật, một kiểu dáng công nghiệp có thể bị mất đi tính mới và do đó không thể được bảo hộ.

Tránh lộ bí mật kiểu dáng công nghiệp trước khi đăng ký bảo hộ
Cần giữ bí mật kiểu dáng công nghiệp để đảm bảo tính mới

Nếu muốn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo hệ thống đăng ký, việc giữ bí mật kiểu dáng là một việc cực kỳ quan trọng. Lý do của việc này nằm ở yêu cầu về việc kiểu dáng đó phải “có tính mới” thì mới được đăng ký bảo hộ. Nếu để cho người khác biết được kiểu dáng sáng tạo thì tốt nhất là phải có hợp đồng bằng văn bản, trong đó nêu rõ rằng kiểu dáng là bí mật.

Kiểu dáng đã được bộc lộ công khai, ví dụ, thông qua việc quảng cáo trên ca-ta-lô hoặc tài liệu tiếp thị của công ty có thể không được coi là “mới”. Kiểu dáng đó sẽ trở thành một bộ phận của sở hữu cộng đồng và không thể được bảo hộ trừ khi pháp luật hiện hành quy định một “ân hạn”.

Ân hạn ở một số nước, pháp luật cho phép một ân hạn từ 6 tháng đến một năm kể từ ngày kiểu dáng được công bố công khai, bị bộc lộ hoặc được công bố để đăng ký. Đây là trường hợp mà những sản phẩm mang kiểu dáng được bán, trưng bày, triển lãm hoặc hội chợ thương mại, hoặc kiểu dáng được công bố trên ca-ta-lô, tài liệu quảng cáo, chương trình quảng cáo... trước khi đơn được nộp.

Trong thời hạn đó, doanh nghiệp có thể tiếp thị kiểu dáng mà không làm mất “tính mới” và vẫn có thể tiến hành đăng ký kiểu dáng. Tuy nhiên, thời hạn này không có tại tất cả các nước, và trong trường hợp bất kỳ cũng chỉ là một thời hạn nhất định, nhưng có một nguyên tắc chung là tốt nhất hãy giữ bí mật kiểu dáng cho đến khi nộp đơn đăng ký.

Hơn nữa, doanh nghiệp sẽ không có độc quyền đối với kiểu dáng công nghiệp trong thời kỳ ân hạn. Tuy nhiên, kiểu dáng có thể được bảo hộ theo pháp luật về quyền tác giả hoặc chống cạnh tranh không lành mạnh, phụ thuộc vào quy định của pháp luật quốc gia có liên quan.

Theo pháp luật, kiểu dáng công nghiệp của các nước nếu không có ân hạn, có thể có ngoại lệ đặc biệt trong trường hợp triển lãm hoặc hội chợ. Theo đó, ngoại lệ này cho phép tác giả đã trưng bày kiểu dáng tại một “cuộc triển lãm quốc tế chính thức” (do đó làm cho kiểu dáng bị bộc lộ) cho đến 6 tháng trước khi nộp đơn đăng ký bảo hộ mà không làm mất tính mới hoặc tính nguyên gốc.

Tuy nhiên, đây có thể là một việc làm rủi ro vì rất ít triển lãm được coi là triển lãm quốc tế chính thức. Do đó, phương án tốt nhất là nộp đơn đăng ký trước khi trưng bày kiểu dáng tại cuộc triển lãm hoặc hội chợ bất kỳ.