Hơn 50% doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam muốn mở rộng đầu tư

Tùng Anh - 08:05, 07/11/2018

TheLEADERKhoảng 60% doanh nghiệp thành viên của EuroCham kỳ vọng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đến hết năm 2018 sẽ tốt và 11% doanh nghiệp còn kỳ vọng đạt mức rất tốt.

Hơn 50% doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam muốn mở rộng đầu tư
Doanh nghiệp châu Âu vẫn lạc quan về kinh doanh tại Việt Nam

Kết quả khảo sát Chỉ số Môi trường kinh doanh (BCI) từ hơn 200 doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệo Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho thấy sự lạc quan của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu về hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trong quý III/2018. 

EuroCham cho biết, chỉ số BCI hiện đang ở mức 81 điểm, là kết quả cao thứ nhì kể từ cuối năm 2016. Mặc dù có sự sụt giảm nhẹ so với quý II/2018 là mức cao nhất trong 18 tháng qua, cảm quan kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu trong quý này vẫn tích cực.

Doanh nghiệp châu Âu không còn lạc quan về kinh doanh tại Việt Nam như 2016
Kết quả khảo sát chỉ số BCI. Nguồn: EuroCham

Theo đó, các doanh nghiệp thành viên EuroCham tiếp tục hoạt động tốt trong quý, với 57% phản hồi tốt và 10% rất tốt, chỉ 8% có phản hồi tiêu cực. Khi phản hồi về kỳ vọng cho quý tiếp theo, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp vẫn lạc quan với gần 60% phản hồi tốt và 11% rất tốt khi dự đoán tình hình kinh doanh đến cuối năm 2018.

Các thành viên EuroCham cũng lạc quan khi phản hồi câu hỏi khảo sát triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam, với 58% dự đoán ổn định và cải thiện và 32% dự đoán không thay đổi. Trong khi đó, chưa tới 10% đại diện doanh nghiệp dự đoán tình hình kinh tế xấu đi.

Khảo sát BCI cũng đi sâu vào chi tiết hoạt động kinh doanh của các công ty châu Âu với các câu hỏi về kế hoạch nhân sự và đầu tư, cũng như triển vọng doanh thu trong quý tới. Hơn một nửa số doanh nghiệp phản hồi dự định sẽ tăng lực lượng lao động của họ trong quý IV/2018; trong đó 41,9% tăng trung bình và 8,4% tăng đáng kể, chưa đến 8% dự định cắt giảm nhân lực.

Tương tự, hơn 50% thành viên EuroCham tin rằng doanh nghiệp của họ sẽ tăng mức đầu tư vào quý cuối cùng của năm 2018 với 40,9% dự đoán mức tăng trưởng trung bình và 10,8% dự đoán mức tăng đáng kể, chỉ 6% dự định giảm mức đầu tư.

Các phản hồi về dự đoán doanh thu thậm chí còn ấn tượng hơn với hơn 70% các nhà lãnh đạo doanh nghiệp dự đoán mức tăng trưởng đáng kể (15,3%) hoặc trung bình (56,2%) trong số lượng đơn hàng hoặc doanh thu trong quý IV/2018.

“Kết quả của Chỉ số Môi trường kinh doanh mới nhất của EuroCham chính là một ví dụ của sự tin tưởng mà doanh nghiệp châu Âu dành cho môi trường thương mại và đầu tư tại Việt Nam. Các doanh nghiệp thành viên của chúng tôi tiếp tục thể hiện sự lạc quan của họ, thông qua các dự định trong đầu tư và phát triển nhân lực", ông Nicolas Audier, đồng Chủ tịch EuroCham cho biết.