'Ưu tiên kiểm toán' 5 dự án giao thông tỷ USD trong năm 2018

Tiêu Phong - 00:48, 06/12/2017

TheLEADERKiểm toán Nhà nước sẽ ưu tiên lựa chọn kiểm toán các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải và các dự án theo hình thức đối tác công tư.

'Ưu tiên kiểm toán' 5 dự án giao thông tỷ USD trong năm 2018
Dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông thuộc diện ưu tiên kiểm toán năm 2018.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký và ban hành Quyết định số 1785/QĐ-KTNN về “Kế hoạch kiểm toán năm 2018” của Kiểm toán nhà nước (KTNN) ngày 4/12 vừa qua.

Theo đó, năm 2018, KTNN sẽ tăng cường kiểm toán hoạt động để đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công theo quy định của pháp luật;

Tập trung kiểm toán chuyên đề về công tác quản lý thuế, kê khai nộp thuế, chống thất thu thuế. Tiếp tục tập trung kiểm toán đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, các dự án, công trình lớn được dư luận xã hội và cử tri cả nước quan tâm.

Đặc biệt, theo kế hoạch, KTNN sẽ ưu tiên lựa chọn kiểm toán các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Các dự án trong danh sách ưu tiên kiểm toán bao gồm: Dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 1; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP. HCM - Tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên; dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) và tuyến Nhổn - Ga Hà Nội; dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Ninh; các dự án giao thông đầu tư theo hình thức đối tác công tư... 

Năm 2018, KTNN sẽ thực hiện trên 200 cuộc kiểm toán. Trong đó có 65 cuộc kiểm toán ngân sách Nhà nước và ngân sách địa phương năm 2017. Thực hiện kiểm toán chuyên đề lớn về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2017 tại Tổng cục Thuế và Cục thuế 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Đặc biệt, KTNN sẽ triển khai: 9 cuộc kiểm toán hoạt động; 23 cuộc kiểm toán chuyên đề; 50 cuộc kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư; 33 cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2017 tại các Tổng công ty Nhà nước, các ngân hàng; 14 cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực quốc phòng; 8 cuộc kiểm toán lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng.