VIOD và hành trình 5 năm nâng tầm quản trị doanh nghiệp Việt

Tùng Anh - 10:27, 24/04/2023

TheLEADERKhông chỉ là hành trình mở đường, 5 năm qua với Viện thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD) còn là hành trình kết nối để xây dựng và nâng cao chất lượng của hệ sinh thái quản trị công ty ở Việt Nam.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang từng bước phát triển để trở thành một kênh dẫn vốn cho nền kinh tế. Sau hơn 25 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện về cấu trúc, phát triển mạnh mẽ, trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế với quy mô huy động vốn qua thị trường chứng khoán giai đoạn 2016 - 2021 tăng trưởng bình quân 28,5%/năm. Trong đó, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu tương đương 93,8% GDP, góp phần cơ cấu lại hệ thống tài chính Việt Nam theo hướng cân đối, bền vững hơn.

Theo đánh giá của bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong bối cảnh phục hồi kinh tế của Việt Nam sau đại dịch, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn, xanh, sạch và công bằng hơn, quản trị công ty tốt đóng vai trò thiết yếu quyết định cho sự năng động và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế trên diện rộng.

Quản trị công ty tốt cũng là yếu tố hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý rủi ro môi trường, xã hội và quản trị (ESG), khai thác tốt hơn những đóng góp quan trọng của các cổ đông, chủ nợ, nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp hoặc cộng đồng, vì sự thành công lâu dài của doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững.

Vượt qua nhiều khó khăn gây ra bởi dịch bệnh Covid, năm 2020 – 2021 ghi nhận sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán, những nỗ lực đáng ghi nhận của doanh nghiệp niêm yết trong việc duy trì và thực hiện các công tác quản trị, kiểm soát rủi ro để có thể thích ứng.

Đã có nhiều doanh nghiệp nhanh chóng áp dụng công nghệ thông tin trong việc cho phép các cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết thông qua trên nền tảng bảo mật của Trung tâm Lưu ký, và của các công ty dịch vụ công nghệ khác, từ đó hỗ trợ rất nhiều cho doanh nghiệp trong việc đảm bảo quyền cổ đông ở khía cạnh tham dự và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông.

Theo đánh giá của bà Phương, những tiến bộ như kể trên trong thời gian vừa qua trong lĩnh vực quản trị công ty có được một phần nhờ sự đồng lòng ủng hộ của các thành viên thị trường, chung tay cùng cơ quan quản lý thực hiện nghiêm túc các qui định về quản trị công ty, và một phần không nhỏ trong đó có được là nhờ các chương trình đào tạo, tuyên tuyền, nâng cao nhận thức được thực hiện qua các kênh đào tạo, trong đó có các khoá học chuyên sâu của Viện Thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD).

“Hơn ai hết, chúng ta đều hiểu ngoài một hệ thống pháp luật đầy đủ hình thành một nền tảng quản trị công ty tốt và hiệu quả, thì bản thân từng doanh nghiệp, từng thành viên Hội đồng quản trị và từng thành viên thị trường phải có đầy đủ kinh nghiệm, trình độ, đạo đức nghề nghiệp và ý thức rõ ràng về tầm quan trọng của quản trị công ty đối với từng doanh nghiệp và cả nền kinh tế”, bà Phương nói trong lễ kỷ niệm 5 năm thành lập VIOD.

Chính thức ra mắt vào tháng 4/2018 trên nền tảng Sáng kiến Quản trị công ty Việt Nam (VCGI) với các thành viên sáng lập là Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) vầ Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO), cùng sự hỗ trợ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), VIOD hướng tới trở thành tổ chức tiên phong hàng đầu Việt Nam về thúc đẩy và cải thiện chất lượng quản trị công ty tại thị trường Việt Nam. Các chương trình của VIOD chú trọng vào việc cải thiện hiệu quả của HĐQT và các Ủy ban chuyên trách trong doanh nghiệp Việt Nam thông qua phát triển tư duy và thực thi hành động.

Qua đó, VIOD hỗ trợ việc chuyên nghiệp hóa HĐQT, thúc đẩy các chuẩn mực cao về đạo đức kinh doanh và tính minh bạch, thiết lập một mạng lưới các thành viên HĐQT độc lập, kết nối các thành viên HĐQT, nhà lãnh đạo cấp cao của các công ty niêm yết tại Việt Nam với các thành viên trong khu vực; thông qua đó giúp các công ty cải thiện và nâng cao chất lượng quản trị công ty gắn với mục tiêu phát triển bền vững theo các thông lệ của OECD.

Nhìn lại năm năm hành trình kiến tạo những giá trị rất mới về quản trị công ty mà ở đó VIOD là một điểm chấm phá mới, bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch VIOD chia sẻ, 5 năm cũng là hành trình VIOD thực hiện vai trò của người kết nối để tạo ra hệ sinh thái quản trị công ty mà các thành viên thị trường, các cơ quan quản lý thị trường, các nhà đầu tư, những người có lợi ích liên quan, một thành tố của phát triển bền vững.

“ESG tiếp tục thể hiện tầm quan trọng đối với các nhà đầu tư tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Chúng tôi nhìn nhận rằng các công ty có nghĩa vụ điều hành hoạt động kinh doanh của họ một cách có đạo đức và có trách nhiệm. Chúng tôi tin rằng việc có “E” và “S” tốt hơn đều bắt đầu bằng việc có “G” tốt hơn. Và chúng tôi tự hào được đóng vai trò là nhà đầu tư có trách nhiệm, cùng với VIOD, trong việc nâng cao nhận thức, và quan trọng hơn, là việc áp dụng các tiêu chuẩn quản trị công ty nâng cao tại Việt Nam”, đại diện quỹ Vina Capital cho biết.

VIOD và hành trình 5 năm nâng tầm hệ sinh thái quản trị công ty
Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch VIOD

Bên cạnh các chương trình đào tạo mang tính hệ thống hóa và cập nhật các thông lệ tốt về quản trị công ty quốc tế áp dụng vào Việt Nam, các báo cáo đánh giá về quản trị công ty trong nước, đối sánh với nền quản trị công ty trong khu vực được VIOD công bố là công cụ hữu hiệu và nguồn thông tin tham chiếu đáng tin cậy để các sở giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán đưa ra các nguồn thông tin, quyết định điều chỉnh để giám sát thi trường.

“Ủy ban Chứng khoán vui mừng khi VIOD chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới các viện thành viên hội đồng quản trị toàn cầu, đã ký kết và hợp tác chặt chẽ với viện thành viên HĐQT trong khu vực như Malysia, Singapore, Thailand. Đây là một sự ghi nhận xứng đáng với hành trình đã qua của VIOD”, bà Phương nói.

Sau 5 năm, VIOD đã đóng góp vào hành trình mà quản trị công ty trở thành yếu tố bắt buộc với doanh nghiệp niêm yết. Quản trị công ty chính là đơn vị tiền tệ quốc tế, kết nối vốn hóa của doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Quản trị công ty thể hiện sức mạnh, giá trị, khả năng chuyển đổi của doanh nghiệp.

Chính vì vậy, bà Thanh khẳng định, quản trị công ty sẽ là xu thế bắt buộc với khối doanh nghiệp tư nhân chưa niêm yết, và cả các đơn vị có vốn đầu tư nhà nước. Trên phương diện cá nhân, không chỉ các thành viên Hội đồng quản trị mà kể cả các nhà đầu tư cũng cần học và hiểu về Quản trị công ty để có được những quyết định đầu tư sáng suốt.

“Hành trình năm năm năm tới sẽ mở ra với nhiều sự khúc khuỷu, gắn liền với biến động của thị trường. Tuy nhiên VIOD có niềm tin vững chắc rằng trên tất cả quản trị công ty vẫn là con đường đị thẳng, minh chứng cho sự minh bạch, chính trực, qua đó định hình được tầm vóc doanh nghiệp, phong cách phát triển, từ đó kiến tạo nhiều giá trị mạnh – vững – bền theo năm tháng”, Chủ tịch VIOD chia sẻ.