Analytic
Hotline: 08887 08817

Coca-Cola: Công thức bí mật được lưu giữ trong hơn một thế kỷ

Coca-Cola là một trong những hãng nước ngọt có ga có giá trị lớn nhất trên thế giới. Và công cuộc bảo vệ công thức bí mật của loại đồ uống này cũng hết sức li kỳ. Vụ án về việc đánh cắp bí mật thương mại của Coca-Cola là một trong những vụ việc nổi tiếng nhất về xâm phạm sở hữu trí tuệ trên thế giới.

Lợi ích của cơ sở dữ liệu sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu thị trường

Để thành công, các nhà xuất khẩu phải đánh giá thị trường thông qua các nghiên cứu thị trường. Các nhà xuất khẩu tham gia nghiên cứu thị trường nhằm tìm hiểu các cơ hội tiếp thị và những khó khăn ở từng thị trường nước ngoài, cũng như để nhận biết người mua và khách hàng tiềm năng. Và các cơ sở dữ liệu sở hữu trí tuệ có thể đóng vai trò lớn trong hoạt động này.

Kiểm toán sở hữu trí tuệ - cơ hội để tối đa hóa lợi ích doanh nghiệp

Kiểm toán sở hữu trí tuệ mang đến cho doanh nghiệp cái nhìn rõ ràng về tài sản trí tuệ mà doanh nghiệp sở hữu. Từ đó, doanh nghiệp có thể xác định được những cơ hội mới và tiềm năng cho các sản phẩm mới.

Tại sao cần quan tâm đến sở hữu trí tuệ khi lập kế hoạch kinh doanh?

Kế hoạch kinh doanh là cơ chế nhằm đảm bảo rằng các nguồn lực hoặc tài sản của một doanh nghiệp được sử dụng một cách có hiệu quả thông qua các hoạt động để phát triển và duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Và sở hữu trí tuệ là một trong những yếu tố ảnh hưởng rất tích cực đến hoạt động lên kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp cả ở thị trường trong nước và xuất khẩu.

Bảo hộ quyền tác giả khi li-xăng tác phẩm

Đối với hợp đồng xuất bản, chủ sở hữu quyền tác giả thường không có ý định từ bỏ quyền tác giả và thậm chí là quyền kiểm soát việc công bố tác phẩm. Theo quy định của các đạo luật về quyền tác giả thì quyền tài sản của tác giả được coi là không tách rời quyền nhân thân, do vậy, việc chuyển nhượng quyền tác giả để xuất bản tác phẩm là điều không thể xảy ra.

6 nội dung chính của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu

Trong lịch sử nhãn hiệu, hình thức li-xăng nhãn hiệu mới được xuất hiện tương đối gần đây. Vì chức năng chính của nhãn hiệu là chỉ dẫn nguồn gốc thương mại, nên theo luật, những hàng hóa không có xuất xứ từ chủ sở hữu nhãn hiệu thì không được phép mang nhãn hiệu của bên cấp li-xăng.

Bộc lộ thông tin bí mật trong tầm kiểm soát

Doanh nghiệp đôi khi phải bộc lộ thông tin bí mật để tìm hiểu khả năng sản xuất, thiết kế hoặc thương mại hóa một sản phẩm cụ thể trong mối quan hệ hợp tác với công ty khác khi đàm phán các hợp đồng li-xăng hoặc khi tìm kiếm nguồn tài chính để phát triển một sản phẩm hoặc triển khai một kế hoạch kinh doanh.

Thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, ứng dụng và khai thác tài sản trí tuệ

Các quy định liên quan đến việc xác định quyền sở hữu, quyền khai thác đối với các kết quả nghiên cứu khoa học do Nhà nước đầu tư vốn được quy định rõ ràng và chi tiết hơn, nhằm mục đích khuyến khích biến các kết quả nghiên cứu thành các tài sản được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tạo tiền đề để khai thác thương mại đối với các tài sản này trên thị trường được hiệu quả hơn.

Hiểu đúng về nhượng quyền thương mại, ví dụ từ Pizza Hut và KFC

Nhượng quyền thương mại có thể được hiểu là một thỏa thuận mà trong đó một bên đã phát triển một hệ thống để điều hành một doanh nghiệp cụ thể, cho phép bên khác sử dụng hệ thống đó.

Giao quyền đăng ký sáng chế cho tổ chức chủ trì nghiên cứu

Các tổ chức chủ trì nghiên cứu có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí (là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước) là một trong những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Mở rộng cơ hội kinh doanh nhờ nhượng quyền thương mại

Hiện nay, nhượng quyền là một trong những phương thức kinh doanh rất phổ biến tại Việt Nam. Vậy, nhượng quyền là gì? Và giữa nhượng quyền với sở hữu trí tuệ có mối quan hệ như thế nào?

Hình thức thanh toán của một hợp đồng li-xăng

Khi tham gia vào một hợp đồng li-xăng, bên nhận li-xăng sẽ phải chi trả cho bên giao li-xăng một khoản phí nhất định. Tùy vào tính chất và mong muốn của các bên, li-xăng có thể được chi trả bằng một số hình thức nhất định.

Ưu và nhược điểm khi tham gia liên doanh trên khía cạnh sở hữu trí tuệ

Liên doanh được coi là một biện pháp hữu hiệu và cần thiết để thâm nhập vào thị trường mới. Ở những thị trường hạn chế về đầu tư từ bên ngoài thì liên doanh có thể là cách duy nhất để tiếp cận thị trường. Khi tham gia liên doanh, vị trí của các thành viên tham gia thường được thể hiện rất rõ ràng thông qua tỷ lệ góp vốn.

Ưu nhược điểm nổi bật của một hợp đồng li-xăng

Hợp đồng li-xăng là một phần doanh thu của bên giao li-xăng, đồng thời cũng là động lực công nghệ của bên nhận li-xăng. Tuy vậy, nếu không biết sử dụng đúng cách, hợp đồng li-xăng có thể là "con dao hai lưỡi" đối với cả hai bên.

6 điều cần lưu ý khi đàm phán hợp đồng li-xăng

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chúng ta ít nhiều đều đã nghe thấy cụm từ hợp đồng li-xăng, chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, chuyển quyền sử dụng sản phẩm trí tuệ... Vậy hợp đồng li-xăng là gì và có nội dung như thế nào?