Thành lập Hội đồng EPR quốc gia

Phạm Sơn - 11:11, 19/02/2023

TheLEADERHội đồng EPR quốc gia được thành lập với nhiệm vụ tư vấn, giúp đỡ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường thực hiện cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất – EPR.

Công cụ chính sách trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được quy định tại điều 54 và 55 Luật Bảo vệ môi trường 2020, được kỳ vọng sẽ là công cụ hữu hiệu thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

Cụ thể, EPR yêu cầu doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu một số nhóm sản phẩm phải chịu trách nhiệm đến cuối vòng đời, tức là thu gom, tái chế bắt buộc rác thải phát sinh từ sản phẩm sau khi sử dụng, thông qua tự tổ chức thực hiện, thuê bên thứ ba thực hiện hoặc đóng tiền vào Quỹ Bảo vệ môi trường.

Theo đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và môi trường, công cụ chính sách EPR mang hàm ý tạo ra động lực để doanh nghiệp thay đổi thiết kế sản phẩm theo hướng dễ thu gom, tái chế hơn, đồng thời tạo ra nguồn tài chính hỗ trợ các hoạt động, sáng kiến giải quyết hiệu quả vấn nạn rác thải.

Đầu năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2020, có quy định chi tiết cách thức triển khai công cụ EPR, bao gồm quy định về Hội đồng EPR quốc gia.

Dựa trên quy định trong Nghị định 08, vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà đã ban hành Quyết định số 252/QĐ-BTNMT về việc thành lập Hội đồng EPR quốc gia.

Hội đồng EPR quốc gia có nhiệm vụ chính là “tư vấn, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 08”, đồng thời tư vấn và giúp Bộ trưởng quản lý việc sử dụng tiền thu được từ khoản đóng góp tài chính để hỗ trợ thu gom, tái chế sản phẩm, bao bì của doanh nghiệp.

Về cơ cấu tổ chức, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường là chủ tịch Hội đồng EPR quốc gia, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường là phó chủ tịch thường trực và lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) là phó chủ tịch. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và môi trường là ủy viên thường trực, các ủy viên bao gồm đại diện của Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Hiệp hội Tái chế chất thải Việt Nam và Hiệp hội Xử lý chất thải Việt Nam. Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.

Hội đồng EPR quốc gia có Văn phòng giúp việc đặt tại Bộ Tài nguyên và môi trường. Kinh phí hoạt động của Hội đồng cũng như Văn phòng giúp việc thực hiện theo quy định của pháp luật.