Chiến lược bao bì bền vững của Mondelez Kinh Đô

Hoàng Đông - 08:10, 23/03/2024

TheLEADERMondelez Kinh Đô đặt ra mục tiêu đến năm 2025, 100% bao bì được công ty sử dụng đều có khả năng tái chế và tái sử dụng. Đến nay, con số đó đã đạt được 98,5%.

Chiến lược bao bì bền vững của Mondelez Kinh Đô
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thu gom, tái chế bao bì giấy giữa Mondelez Kinh Đô với Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến và Công ty TNHH Vĩnh Xuân

Công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến và Công ty TNHH Vĩnh Xuân trong việc thúc đẩy tái chế bao bì giấy.

Đây là giải pháp giúp Mondelez Kinh Đô thực thi hiệu quả công cụ chính sách trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR). Theo đó, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu bao bì và một số sản phẩm khác để bán trong nước phải chịu trách nhiệm thu gom, tái chế tỷ lệ nhất định lượng rác thải phát sinh từ sản phẩm đó sau tiêu dùng.

Theo thỏa thuận hợp tác, trong vòng ba năm (2024 – 2026), Đồng Tiến sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm thu gom, phân loại và tái chế bao bì giấy đã qua sử dụng thành giấy cuộn bán thành phẩm. Vĩnh Xuân là đơn vị sử dụng giấy tái chế để sản xuất các loại bao bì cung cấp cho Mondelez Kinh Đô.

Bên cạnh việc sử dụng vật liệu tái chế, Mondelez Kinh Đô cũng triển khai nhiều giải pháp hướng đến bao bì bền vững. Mondelez Kinh Đô đặt ra mục tiêu đến năm 2025, 100% bao bì được công ty sử dụng đều có khả năng tái chế và tái sử dụng. Đến nay, con số đó đã đạt được 98,5%.

Là một thành viên của Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam), Mondelez Kinh Đô cũng phối hợp với các thành viên khác triển khai nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy ý thức phân loại rác, hỗ trợ ngành công nghiệp tái chế, góp ý cho các chính sách kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Đồng Tiến, đơn vị đảm nhiệm vai trò thu gom, tái chế trong thỏa thuận này, là một trong những đối tác thân thiết của PRO Việt Nam. Doanh nghiệp có tuổi đời 30 năm này là đơn vị tiên phong sản xuất bao bì 100% từ nguyên liệu tái chế, có khả năng tái chế những loại bao bì phức tạp như vỏ hộp sữa giấy.

Còn Công ty Vĩnh Xuân là đơn vị đã có hơn 30 năm sản xuất các loại bao bì cung ứng cho nhiều doanh nghiệp lớn, trong đó có Mondelez Kinh Đô. Ông Hầu Dương Cát, Tổng giám đốc Công ty Vĩnh Xuân, cho biết, doanh nghiệp này đã chuẩn bị sẵn sàng về hạ tầng và dây chuyền để sản xuất bao bì từ vật liệu tái chế với chất lượng đạt chuẩn quốc tế.

Quy trình khép kín với sự tham gia của ba doanh nghiệp này hứa hẹn sẽ nâng cao tỷ lệ thu gom, tái chế bao bì giấy tại Việt Nam. Theo số liệu của Hiệp hội Giấy và bột giấy Việt Nam (VPPA), tỷ lệ thu gom, tái chế giấy ở nước ta chỉ đạt chưa đến 50%, thấp hơn so với mức trung bình gần 60% của thế giới.