Analytic
Hotline: 08887 08817

Dấu ấn khác biệt của Masterise Homes trong năm 2021

Doanh nghiệp - 11:04, 12/01/2022

Không chỉ đẩy mạnh áp dụng công nghệ, liên tục bắt tay những tên tuổi hàng đầu thế giới, Masterise Homes còn cho thấy tầm nhìn và khát vọng nâng cao giá trị bất động sản Việt Nam.

Gần 28 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp được phát hành

Tài chính - 11:46, 11/01/2022

Luỹ kế cả năm 2021, thị trường có 937 đợt phát hành riêng lẻ (570 nghìn tỷ đồng); 23 đợt phát hành ra công chúng (26 nghìn tỷ đồng) và 4 đợt phát hành ra thị trường quốc tế (1,425 tỷ USD).