Analytic
Hotline: 08887 08817

Chủ đầu tư dự án Sài Gòn Bình An huy động hơn 6.500 tỷ đồng trái phiếu

Doanh nghiệp - 11:04, 12/01/2022

Chỉ trong vài tháng, một nhóm doanh nghiệp đã huy động gần 22.000 tỷ đồng cho siêu dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An qua kênh trái phiếu doanh nghiệp.

Gần 28 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp được phát hành

Tài chính - 11:46, 11/01/2022

Luỹ kế cả năm 2021, thị trường có 937 đợt phát hành riêng lẻ (570 nghìn tỷ đồng); 23 đợt phát hành ra công chúng (26 nghìn tỷ đồng) và 4 đợt phát hành ra thị trường quốc tế (1,425 tỷ USD).