Analytic
Hotline: 08887 08817

Lý do tăng thuế với các loại đồ uống chưa thuyết phục

Tiêu điểm 247 - 15:10, 14/09/2017

Dự thảo luật sửa đổi 5 luật thuế của Bộ Tài chính nếu được thông qua sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công ty nước giải khát.