Analytic
Hotline: 08887 08817

Đại biểu Quốc hội: ‘Logistics là bài toán vĩ mô, không của riêng bộ nào, tỉnh nào’

Tiêu điểm 247 - 16:05, 01/11/2017

"Chính phủ cần thay đổi quan điểm về quản lý và phát triển logistics: quản lý tập trung, có thể thông qua Ủy ban Quốc gia về logistics như một số các quốc gia khác đã làm", Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Bình – TP. Hà Nội nêu ý kiến.

Đại biểu Nguyễn Quốc Hận: Đã đến lúc cần loại bỏ cán bộ công chức không đủ năng lực

Tiêu điểm 247 - 15:15, 01/11/2017

Loại bỏ công chức không đủ điều kiện, năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc có thể được xem là một trong những giải pháp tạo đầu ra cho lao động đã qua đào tạo bị thất nghiệp, chống lãng phí về chất xám và nguồn nhân lực.

Sơ đồ 16 vấn đề chồng chéo giữa các bộ đang được Quốc hội bàn cách xử

Tiêu điểm 247 - 12:00, 30/10/2017

16 vấn đề chồng chéo này đã được xác định từ năm 2011, song đến kỳ họp này, Quốc hội vẫn tiếp tục bàn chuyện phân nhiệm lại.

Tóm tắt kết quả làm việc của Quốc hội ngày 27/10

Tiêu điểm 247 - 10:00, 28/10/2017

Ngày 27/10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Cân nhắc mô hình tổ chức của cơ quan kiểm ngư trong dự án Luật Thủy sản (sửa đổi).

Lịch làm việc của Quốc hội hôm nay, 27/10

Tiêu điểm 247 - 08:52, 27/10/2017

Hôm nay, trình Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Dự án Luật Thủy sản (sửa đổi). Thêm vào đó là thảo luận ở tổ về Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi) và Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tóm tắt kết quả làm việc của Quốc hội ngày 26/10

Tiêu điểm 247 - 08:30, 27/10/2017

Hôm nay, Quốc hội khóa XIV đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời bỏ phiếu kín về Nghị quyết bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Lịch làm việc của Quốc hội hôm nay, 26/10

Tiêu điểm 247 - 07:00, 26/10/2017

Hôm nay, Quốc hội bỏ phiếu kín về việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ và trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Tóm tắt kết quả làm việc của Quốc hội ngày 25/10

Tiêu điểm 247 - 21:19, 25/10/2017

Hôm nay, Quốc hội nghe các tờ trình và thảo luận về các dự án Luật Quy hoạch, Luật An ninh mạnh và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Đại biểu Quốc hội đề xuất thu thuế đối với giao dịch Bitcoin

Tiêu điểm 247 - 12:18, 25/10/2017

"Bỏ 4 ngàn đô la Mỹ mua một đồng Bitcoin, mai giá trị tăng lên 5 ngàn đô một Bitcoin, như vậy là đã phát sinh giao dịch thương mại và ta sẽ phải thu thuế", Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc nói.

Lịch làm việc của Quốc hội hôm nay, 25/10

Tiêu điểm 247 - 07:34, 25/10/2017

Hôm nay, trình dự án Luật Quy hoạch, Luật An ninh mạnh và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trước Quốc hội.