Analytic
Hotline: 08887 08817

Nỗi trăn trở của doanh nhân Lê Viết Hải

Diễn đàn quản trị - 08:00, 14/10/2021

Suốt gần 35 năm gây dựng và phát triển doanh nghiệp, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vẫn không ngừng hướng đến việc xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững.