Analytic
Hotline: 08887 08817

Ngành khách sạn phục hồi nhanh nhất vào năm 2023

Thị trường - 09:49, 10/08/2021

Mặc dù thị trường chung vẫn còn nhiều khó khăn, song tình hình hoạt động của ngành đã có cải thiện đáng kể khi nhiều khách sạn đăng ký làm cơ sở cách ly có thu phí.